Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Doktoraty

Word equations with one and two unknowns

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-12-15
Data obrony: 2005-12-08 15:15
Promotor: dr hab. Wojciech Plandowski, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Witold Charatonik, Uwr.; prof. dr hab. Wojciech Rytter

Badanie ograniczoności procesów stochastycznych przy pomocy miar majoryzujących

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2005-12-15
Data obrony: 2005-12-06 12:45
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kwapień
Recenzenci: dr hab. Rafał Latała, prof. UW; prof. dr hab. Tomasz Rolski, Uniw. Wrocławski

Arithmetics in finite, but potentially infinite worlds

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-11-24
Data obrony: 2005-11-17 16:15
Promotor: dr hab. Marcin Mostowski, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Roman Murawski, UAM; dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW

Algebraic Graph Algorithms

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-11-24
Data obrony: 2005-11-03 16:15
Promotor: dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Loryś, prof. UWr.; dr hab. Leszek Plaskota, prof. UW

Metoda badania poprawności specyfikacji tropowych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-09-29
Data obrony: 2005-09-27 17:30
Promotor: prof. dr hab. Jan Madey
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej W. Mostowski, UG; prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

Finding Maximum Matchings via Gaussian Elimination

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-06-23
Data obrony: 2005-06-14 14:00
Promotor: dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Loryś, UWr., dr hab. Leszek Plaskota, prof. UW

Poprawność i pełność programów w języku logiki - podejście deklaratywne

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-06-23
Data obrony: 2005-06-03 14:15
Promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Drabent, Instytut Podstaw Informatyki PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Apt, School of Computing National University of Singapore; prof. dr hab. Andrzej Skowron

A faithful complex representation of the 2-compact group DI(4)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2005-06-23
Data obrony: 2005-06-01 17:00
Promotor: prof. dr hab. Stefan Jackowski
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Betley; prof. Jesper Moller, University of Copenhagen, Dania

Strukturalne własności grafów planarnych i ich algorytmiczne zastosowania

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-05-19
Data obrony: 2005-05-05 18:15
Promotor: dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Sysło, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Wojciech Rytter

Algorytmiczne problemy ścieżkowe w grafach planarnych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-05-19
Data obrony: 2005-05-05 16:15
Promotor: dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Sysło, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Wojciech Rytter

Analogy-based reasoning in classifier construction

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-05-19
Data obrony: 2005-04-28 18:15
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW; prof. dr hab. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska

Architectural Specifications and Their Verification

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2005-05-19
Data obrony: 2005-04-25 15:30
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Recenzenci: dr hab. Michał Grabowski (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP), doc. dr hab. Wojciech Penczek (Instytut Podstaw Informatyki PAN), prof. Michel Bidoit (Laboratoire Specification et Verification Ecole Normale Superieure de Cachan, Francja)

Potok gradientu funkcji harmonicznej w R3

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2005-04-21
Data obrony: 2005-04-13 14:00
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Mostowski
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec (UG)

Decidable properties of tree languages

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2004-11-25
Data obrony: 2004-11-19 17:30
Promotor: dr hab. Igor Walukiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Mostowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, Prof. Dr. Wolfgang Thomas (Rheinisch Westfälische Teschnische Hochschule, Aachen, RFN)

Nierówności martyngałowe wynikające ze słabej dominacji

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2004-11-25
Data obrony: 2004-11-05 15:00
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kwapień
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, UŁ

Asymptotyczne własności M-estymatorów dla danych zależnych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2004-10-28
Data obrony: 2004-10-21 16:15
Promotor: dr hab. Wojciech Niemiro, prof.UW
Recenzenci: prof. dr hab. Lesław Gajek, dr hab. Jan Mielniczuk (PAN)

O n-algebrach Liego

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2004-05-27
Data obrony: 2004-05-20 16:30
Promotor: prof. dr hab. Janusz Grabowski
Recenzenci: dr hab. Jerzy Matczuk, prof. UW; dr hab. Tomasz Rybicki, prof. AGH

Parametryzacje ciągłe na zbiorze Cantora i selekcje borelowskie na przestrzeniach potęgowych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2004-03-25
Data obrony: 2004-03-18 15:30
Promotor: prof. dr hab. Roman Pol
Recenzenci: dr hab. Paweł Krupski, prof. U Wr., dr hab. Witold Marciszewski, prof. UW

Modules in Type Theory with Generative Definitions

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2004-02-26
Data obrony: 2004-01-12 14:30
Promotor: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn, prof. Jean Pierre Jounnaud (Ecole Polytechnique, Palaiseau, Francja)
Recenzenci: dr hab. Jerzy Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Andrzej Szałas (University of Linköping, Szwecja), prof. Dave MacQueen (Bell Labs, USA), prof. Thierry Coquand (Chalmers University of Technology, Szwecja)

Rozszerzenia funktorów wielomianowych i ciąg De-Rhama

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2003-11-27
Data obrony: 2003-11-24 12:15
Promotor: dr hab. Stanisław Betley, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW; prof. dr hab. Daniel Simson, UMK

Badanie zanurzalności algebr częściowych za pomocą systemów przepisywania termów

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2003-06-24
Data obrony: 2003-06-16 14:00
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci: dr hab. Marek Zaionc, UJ; prof. dr hab. Jerzy Tiuryn

Geometria zespolona i jej zastosowania w układach dynamicznych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2003-06-24
Data obrony: 2003-06-06 14:00
Promotor: prof. dr hab. Henryk Żołądek
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr hab. Roman Srzednicki, Uniwersytet Jagielloński

Asymptotyka przepływów płynów magneto-mikropolarnych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2003-05-22
Data obrony: 2003-04-10 16:45
Promotor: dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Dłotko, Uniwersytet Śląski; dr hab. Dariusz Wrzosek

Termination of Rewriting in the Calculus of Constructions

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2003-05-22
Data obrony: 2003-04-09 15:30
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, Uniwersytet Warszawski; prof. Jean Pierre Jouannaud, University Paris XI, Orsay
Recenzenci: dr hab. Jerzy Marcinkowski, Uniersytet. Wrocławski; prof. Mitsuhiro Okada, Keio University, Tokyo; prof. Helmut Schwichtenberg, Muenchen Universitaet; dr hab. Paweł Urzyczyn, Uniwersytet Warszawski

Przestrzenie funkcyjne z topologią zbieżności punktowej

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2003-01-16
Promotor: dr hab. Witold Marciszewski, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Józef Chaber, prof. UW; dr hab. Grzegorz Plebanek, Uniwersytet Wrocławski

O grupach jedności pierścieni grupowych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2002-12-19
Promotor: dr hab. Zbigniew Marciniak
Recenzenci: dr hab. Piotr Grzeszczuk (Politechnika Białostocka), prof. dr hab. Jan Krempa

Komputerowo wspomagane konstruowanie poprawnych programow

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2002-06-20
Promotor: prof. dr hab. W. M. Turski
Recenzenci: prof. dr hab.J. Madey, prof. dr hab. T. Szmuc, AGH

Antycypująca całka Skorochoda w przestrzeniach konuklearnych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2002-05-16
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki
Recenzenci: dr hab. Jacek Jakubowski, dr hab. Szymon Peszat, IM PAN

Przyblizone redukty decyzyjne

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2002-04-18
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Koronacki, dr hab. Damian Niwinski, prof. UW

Adaptacyjne metody klasyfikacji obiektow

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2002-04-18
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci: prof. dr hab. Lech Polkowski, prof. dr hab. Roman Slowinski, prof. dr hab. Andrzej Szalas

Wnioskowanie o programach za pomocą rozszerzenia logiki algorytmicznej

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2002-03-14
Promotor: prof. dr hab. Jan Madey
Recenzenci: dr hab.Mirosława Mirkowska-Salwicka, prof. PJWSTK, dr hab. Pawel Urzyczyn, prof. UW

Zastosowanie metody eliminacji kwantyfikatorów II rzędu w dedukcyjnych bazach danych.

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2002-01-17
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szałas
Recenzenci: doc. dr hab. Włodzimierz Drabent, IPI PAN; prof. dr hab. Andrzej Skowron

Punkty Binga i niejednorodność kontinuów dziedzicznie nierozkładalnych wymiaru > 1

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2002-01-17
Promotor: dr hab. Elżbieta Pol
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz, dr hab. Witold Marciszewski

Gabor and Wavelet Frames. Geometry and Applications.

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2001-11-15
Promotor: prof. dr hab. Janusz Grabowski
Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, prof. H. G. Feichtinger

Własności równań różniczkowych z opóźnieniem versus własności równań różniczkowych zwyczajnych.

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2001-11-15
Promotor: dr hab. Mirosław Lachowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (IM PAN), dr hab. Tomasz Nowicki

Czas lokalny samoprzecięć procesów gaussowskich w S'(Rd).

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2001-11-15
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kwapień, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk

Distributed algorithms to perform independent tasks in networks with processor faults

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2001-09-27
Promotor: dr hab. Bogdan Chlebus
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Diks, prof. dr hab. Michał Karoński

Skutki zaburzeń miejsc i wartości odczytu próbek funkcji w optymalnym odtwarzaniu

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2001-06-21
Promotor: dr hab. Marek Kowalski
Recenzenci: dr hab. Bolesław Kacewicz (AGH), dr hab. Leszek Plaskota, dr hab. Andrzej Pokrzywa (IM PAN)

Uogólniona alternatywa Titsa dla półgrup liniowych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2001-04-26
Promotor: dr hab. Jan Okniński
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, prof. dr hab. Piotr Pragacz (IM PAN)

Zastosowanie unifikacji do problemów wyprowadzania typów

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2001-02-22
Promotor: dr hab. Paweł Urzyczyn
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, prof. dr hab. Pawel Idziak (UJ)

Charakteryzacja klas algebr częściowych definiowalnych przez słabe równości

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2001-01-22
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK

Systemy logiczne dla specyfikacji strukturalnych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-12-14
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Recenzenci: dr hab. Michał Grabowski, dr hab. Marian Srebrny (IPI PAN)

Analityczne i formalne postaci normalne dla nilpotentnych osobliwosci pol wektorowych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2000-09-28
Promotor: prof. dr hab. Henryk Żołądek
Recenzenci: dr hab. Janusz Grabowski, prof. dr hab. Stanisław Janeczko

Interpolacje fraktalne procesów stochastycznych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2000-06-15
Promotor: prof. dr hab. Maria Moszyńska
Recenzenci: prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Aleksander Weron

Metody symboliczne i sieci neuronowe w konstrukcji klasyfikatorów

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-06-15
Promotor: prof. Andrzej Skowron
Recenzenci: prof. A. Szałas, prof. W. Skarbek

Różne aspekty wyceny opcji wielowymiarowych w czasie dyskretnym

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2000-06-15
Promotor: doc. dr hab. Łukasz Stettner
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk

Regularity Analysis and its Applications in Data Mining

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-05-11
Promotor: dr hab. Bogdan Chlebus
Recenzenci: prof. Roman Słowiński, prof. Andrzej Szałas

Results on Modal Reasoning with Applications to Modal Deductive Databases

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2000-05-11
Promotor: prof. Andrzej Szałas
Recenzenci: dr hab. Witold Łukaszewicz, dr hab. Wojciech Penczek

Stabilność rozwiązań równań cieczy lepkich

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2000-05-11
Promotor: prof. Wojciech Zajączkowski
Recenzenci: prof. Piotr Biler, prof. Andrzej Palczewski

Numeryczne rozwiązania zagadnień początkowo-brzegowych dla równań Boltzmanna

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2000-03-23
Promotor: dr hab. Tadeusz Płatkowski
Recenzenci: prof. Andrzej Palczewski, prof. Aleksander Weron (PWr)

Strony