Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Upowszechnianie nauki — dla wszystkich

Wykłady popularne z matematyki

Plakat "Wykładów popularnych z matematyki"

Okazjonalne wykłady adresowane do licealistów, nauczycieli, obecnych i przyszłych studentów matematyki oraz wszystkich innych miłośników tej nauki. Prelegentami są wykładowcy i doktoranci Wydziału.

Więcej

Festiwal Nauki

Logo "Festiwalu Nauki"

Festiwal jest głosem naukowców przekonanych, że o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i najnowsze odkrycia, by zyskiwać poparcie społeczne dla dalszego rozwoju nauki w Polsce.

W ramach Festiwalu organizowane są debaty, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z ludźmi i instytucjami naukowymi.

Więcej

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota

Plakat " Dzień Odkrywców Kampusu Ochota

W czasie corocznego wiosennego Dnia Odkrywców Kampusu Ochota (DOKO) wszyscy zainteresowani naukami matematyczno-przyrodniczymi mogą odwiedzić budynki uniwersyteckie i wziąć udział w zajęciach popularnonaukowych.

Wydarzenie odbywa się corocznie w okolicy kwietnia.

Więcej

Miesięcznik "Delta"

Okładka czasopisma "Delta" z grudnia 2023 roku

Matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez UW przy współpracy towarzystw naukowych. Ukazuje się od roku 1974 (z krótką przerwą).

Więcej

Wykład "Historia matematyki"

Logo książki "Historia matematyki" autorstwa Marka Kordosa

Wykład ogólnouniwersytecki prowadzony przez Marka Kordosa w latach 1988-2021 w zasadzie dostępny dla wszystkich. Zawiera liczne przykłady historycznie ważnych rozumowań matematycznych.

Więcej

Książki popularnonaukowe

Wśród wielu pozycji popularnonaukowych, których autorami są pracownicy naszego Wydziału, znajdują się m.in.:

  • "O twierdzeniach i hipotezach. Matematyka według Delty", redakcja: Wiktor Bartol i Witold Sadowski
  • "Zadania na cztery pory roku. Matematyka według Delty", redakcja: Wiktor Bartol i Kamila Łyczek
  • "Matematyka współczesna dla myślących laików", Paweł Strzelecki
Więcej