Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Rada Wydziału

Władze

Dziekan

prof. dr hab. Paweł Strzelecki
telefon: 55-44-214
pokój: 2140

Prodziekan ds. finansowych

telefon: 55-44-115
pokój: 1150

Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Anna Gambin
telefon: 55-44-212
pokój: 2120

Prodziekan ds. studenckich

telefon: 55-44-516
pokój: 2210

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Posiedzenia RW rozpoczynają się punktualnie o godz. 14:30