Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Inicjatywy IDUB w POB3

W ramach programu IDUB wyróżniony jest POB3, którego tematyka w szczególności obejmuje całą matematykę i informatykę

W ramach POB3 można korzystać z następujących aktywności (szczegółowe informacje na temat działania POB3 poniżej):

 1. Konkursy na staże dla doktorantów (od 90 do 180 dni) - konkursy są ogłaszane dwa razy do roku, kto może aplikować: doktoranci
 2. Tematyczne Programy Badawcze, w ramach, których możliwe jest aplikowanie o maksymalnie 300 000 zł przeznaczone na: czasowe zatrudnienie naukowców, organizację szkół, konferencji i warsztatów, krótkich wizyt zagranicznych naukowców - konkursy są ogłaszane dwa razy do roku, kto może aplikować: pracownicy
 3. Mikrogranty POB3, w ramach, których można aplikować o maksymalnie 20 000 zł przeznaczone na wyjazdy naukowe, wizyty naukowe naukowców i organizację małych spotkań badawczych - zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, kto może aplikować: pracownicy
 4. Konkurs na stypendia dla studentów studiów magisterskich zainteresowanych statystyką - konkursy ogłaszane są raz do roku, kto może aplikować: magistranci
 5. Konkurs na stanowiska typu post-doc: konkurs jest ogłaszany raz do roku (nadsyłanie zgłoszeń do połowy lutego), przewidywane wynagrodzenie zasadnicze to ok. 10 000 zł po doliczeniu stażowego i trzynastki ok. 140 000 zł/ rocznie, kto może aplikować: osoby z zewnątrz (po doktoracie)
 6. Konkurs na wykłady ze statystyki - konkursy ogłaszane są dwa razy do roku, kto może aplikować: pracownicy
 7. Nowe Idee A: granty w wysokosci maksymalnej około 100 000 zł/rok przewidziane dla osób do 7 lat po doktoracie - konkursy są ogłaszane raz do roku, kto może aplikować: młodzi pracownicy
 8. Nowe Idee B: granty w wysokosci maksymalnej około 100 000 zł/rok przewidziane dla osób powyżej 7 lat po doktoracie - konkursy są ogłaszane raz do roku, kto może aplikować: doświadczeni pracownicy
 9. Stypendia dla olimpijczyków: konkurs przeznaczony jest dla kandydatów na studia licencjackie, którzy sa laureatami olimpiad przedmiotowych - konkurs ogłaszany jest raz do roku, kto może aplikować: licealiści (kandydaci na studia)

Ponadto w ramach centralnych działań programu IDUB można aplikować między innymi o:

 1. Mikrogranty UW - przeznaczone dla pracowników i dla doktorantów UW - szczegóły na Mikrogranty, kto może aplikować: pracownicy i doktoranci
 2. Mobilność Studentów i Doktorantów - w ramach tego działania można między innymi aplikować o przyjmowanie na czas realizacji konkretnych zadań badawczych studentów oraz doktorantów z innych ośrodków krajowych i zagranicznych - szczegóły na Mobilność, kto może aplikować: pracownicy, doktoranci i studenci

Zachęcamy do zapoznania się z listą działań prowadzonych w ramach IDUB (Lista działań) oraz do śledzenia strony z aktualnymi konkursami (Harmonogram).

Szczegółowe informacje na temat POB3

Mikrogranty w POB3 (Działanie I.1.5) - nabór ciągły

W ramach, których pracownicy mogą aplikować maksymalnie o 20 000 zł przeznaczone na wyjazdy naukowe, wizyty naukowe naukowców i organizację małych spotkań badawczych. Promotorzy mogą składać wnioski na wyjazdy swoich doktorantów. Wnioski powinny być zaakceptowane przez dyrekcję właściwego instytutu.

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, A.Swierczewska@mimuw.edu.pl


Tematyczne Programy Badawcze (Działanie I.1.5)

W skrócie, pozyskane środki można przeznaczyć na:

 • czasowe zatrudnienie wybitnych doświadczonych lub młodych naukowców;
 • organizację konferencji,
 • organizację warsztatów,
 • organizację szkół,
 • wizyty naukowców zagranicznych.

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, A.Swierczewska@mimuw.edu.pl

Termin składania wniosków: 23 kwietnia 2024


Wykłady ze statystyki (Działanie II.3.8)

W ramach projektu pracownik wydziału może zaprosić wykładowcę z zewnątrz (z innego ośrodka krajowego lub zagranicznego), który wygłosi serię wykładów ze statystyki dla studentów studiów magisterskich i doktorantów.  Finansowane są wszystkie koszty związane z organizacją wykładów (w tym wynagrodzenie wykładowcy, podróż, opcjonalnie przerwy kawowe).

Nabór w ostatnim konkursie zakończył się 5 stycznia 2023, kolejny konkurs przewidywany jest w maju 2023.

Osoba odpowiedzialna: Błażej Miasojedow, b.miasojedow@mimuw.edu.pl


Stypendia ze statystyki (Działanie II.3.8)

Celem Stypendium jest włączenie studentów studiów magisterskich, których zainteresowania naukowe związane są tematycznie z Działaniem II.3.8., w realizację projektów badawczych z zakresu statystyki lub zastosowań statystyki kierowanym przez opiekuna naukowego oraz stworzenie lepszych warunków ich rozwoju naukowego.

O stypendia w wysokości 1500 zł brutto/miesięcznie mogą aplikować studenci studiów magisterskich planujących pracę naukową związaną ze statystyką.

Szczegóły na stronie: Stypendia ze statystyki

Następny konkurs planowany jest jesienią 2023.

Osoba odpowiedzialna: Błażej Miasojedow, b.miasojedow@mimuw.edu.pl


Nowe Idee 3A w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

Konkurs przeznaczony jest dla "mlodych" pracowników, tj do 7 lat po doktoracie. W ramach konkrsu możliwe jest finansowanie projektów badawczych trwających rok.

Szczegóły: Nowe Idee 3A w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Kopczewska, kkopczewska@wne.uw.edu.pl


Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

Konkurs przeznaczony jest dla doświadczonych pracowników, powyżej 7 lat po doktoracie. W ramach konkrsu możliwe jest finansowanie projektów badawczych trwających rok.

Szczegóły: Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

Zakończenie poprzedniego naboru wniosków: 09.01.2023

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Kopczewska, kkopczewska@wne.uw.edu.pl


Zagraniczne staże dla doktorantów (Działanie IV.1.2)

Doktoranci Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW oraz doktoranci studiów doktoranckich MIMUW mogą ubiegać się o dofinansowanie staży trwających od 90 do 180 dni w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Finansowany jest transport oraz koszty pobytu, które nie mogą przekroczyć 270 zł/dziennie (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie dziennego limitu kosztów pobytu).

Szczegóły pod linkiem do poprzedniego konkursu: Zagraniczne staże dla doktorantów

Kolejny konkurs przewidywany jest na jesieni 2023.

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Mazowiecka, k.mazowiecka@mimuw.edu.pl


Konkurs na stanowisko typu post-doc (Działanie I.1.5)

Konkurs na stanowisko typu post-doc przeznaczony dla osób maksymalnie 5 lat po doktoracie, które pracowały w ośrodku zagranicznym przez co najmniej 15 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze to ok. 10 000 zł po doliczeniu stażowego i trzynastki ok. 140 000 zł/ rocznie, ponadto osoby zatrudnione na tej pozycji będą miały zapewniony budżet 15 000 zł na wyjazdy i przyjmowanie gości.

Szczegóły: Konkurs na stanowisko typu post-doc

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.02.2023

Następny konkurs przewidywany jest jesienią 2023 (z terminem nadsyłania zgłoszeń w lutym 2024)

Osoba odpowiedzialna: Błażej Miasojedow, b.miasojedow@mimuw.edu.pl


Stypendia dla olimpijczyków (Działanie III.3.1)

Planowane jest przyznawanie około 250 stypendiów rocznie dla najlepszych kandydatów będących laureatami olimpiad przedmiotowych jak również uczestników olimpiad międzynarodowych. Stypendium będzie wynosiło 1000 zł/miesięcznie i będzie płatne w dwóch semestralnych ratach.

Szczegóły na: Stypendia dla olimpijczyków

Osoba odpowiedzialna: Marek Cygan m.cygan@mimuw.edu.pl