Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Konkursy, zawody, projekty

Poniższa strona to zbiór ciekawych, naszym zdaniem, działań skierowanych do uczniów. Nasi studenci, doktoranci i pracownicy aktywnie uczestniczą we współorganizacji tych przedsięwzięć, część z nich odbywa się pod auspicjami innych uczelni, instytucji.


Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Medal "Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego"

Organizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i redakcję Delty Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego polega na napisaniu matematycznej pracy na dowolnie wybrany temat, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych w klasach 7-8. Prace są prawdziwie recenzowane (tzn. przez pracowników naukowych i nauczycieli akademickich). Najlepsze biorą udział w finale i są prezentowane przed szeroką publicznością.

Termin nadsyłania prac to 30 kwietnia każdego roku.

Regulamin konkursu, listę dotychczasowych laureatów (od 1978 roku), skróty niektórych prac, pomysły na tematy prac i inne informacje na temat konkursu dostępne są w portalu miesięcznika Delta .

Więcej

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Logo "Olimpiady Matematycznej Juniorów"

Ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym — jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Więcej

Olimpiada Matematyczna

Logo "Olimpiady Matematycznej"

Najstarsza polska olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy PTM i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich.

Typowe zadanie olimpijskie przybiera formę problemu, na który trzeba znaleźć odpowiedź oraz przeprowadzić kompletny dowód poprawności tej odpowiedzi. Dowód ten stanowi zasadniczą część rozwiązania zadania.

Więcej

Maths&Languages

Projekt "Maths&Languages"

Wydział MIM wspiera międzynarodowy projekt edukacyjny Maths&Languages, finansowany ze środków programu Erasmus+.

W Polsce projekt jest realizowany w XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie.

Nasz Wydział uczestniczy m.in.,  w przygotowaniu tematów dla grup uczniowskich.

Ponadto włączymy się w organizację warszawskiego etapu wymiany polsko-francuskiej (planowane zwiedzanie Wydziału i wykład popularny).

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Logo "Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci"

Program skierowany do uczniów zdolnych. Od wielu lat prowadzony z myślą o młodych ludziach, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności, pracując nad naprawdę trudnymi zagadnieniami i mierząc się z prawdziwymi problemami naukowymi. W ramach projektu organizowane są warsztaty, obozy, konkursy, wystawy, koncerty. Pracownicy naszego wydziału są zaangażowani m.in. w organizację obozów naukowych.

Więcej

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Logo "Olimpiady Informatycznej Juniorów"

Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół podstawowych.

Pierwsza edycja Olimpiady odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. Od tego czasu Olimpiada organizowana jest co roku i stała się bardzo ważnym wydarzeniem w terminarzu każdego młodego informatyka.

Więcej

Olimpiada Informatyczna

Logo "Olimpiady Informatycznej"

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem Olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej.

Więcej

Potyczki Algorytmiczne

Logo konkursu "Potyczki algorytmiczne'

Potyczki Algorytmiczne to ogólnopolski, otwarty konkurs programistyczny. Pierwsze zawody zostały zorganizowane w 2005 roku przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmę Advanced Digital Broadcast.

Więcej