Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

2024-03-16

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS ,,Metody teoriomnogościowe w topologii analitycznej: od zbieżności punktowej i przestrzeni Banacha do algebr operatorowych”

Poszukujemy doktorantów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych dot. zaawansowanych technik mnogościowych w topologii i analizie funkcjonalnej  w projekcie NCN OPUS 2020/37/B/ST1/02613 „Metody teoriomnogościowe w topologii analitycznej: od zbieżności punktowej i przestrzeni Banacha do algebr operatorowych”.
Kierownik projektu: Witold Marciszewski.
Pozostali wykonawcy: Piotr Koszmider, Mikołaj Krupski

Więcej
2024-03-09

Oferta pracy dla Kierownika/Kierowniczki Biblioteki Wydziału MIMUW

Wydział MIM ogłasza konkurs na stanowisko Kierowniczki/Kierownika Biblioteki.

W procesie rekrutacji wymagane są  m.in. CV i krótki (max 2 strony) dokument z opisem wizji działania i rozwoju Biblioteki.

Więcej
2024-02-29

Stanowisko post-doc w ramach programu IDUB

Konkurs na stanowisko post-doc przeznaczony jest dla osób które uzyskały stopień doktora w ostatnich 5-ciu latach oraz  przepracowały w instytucji zagranicznej co najmniej 15 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Przewidywane wynagrodzenie podstawowe wynosi ok. 10 000 zł plus dodatki ok. 140 000 zł/rok. Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą dysponowały budżetem w wysokości 15 000 zł na wyjazdy i przyjęcie gości.

Dodatkowo dla młodszych badaczy prowadzony jest nabór na stanowisko post-doc przeznaczone dla osób, które uzyskały tytuł doktora w ciągu ostatnich 3 lat i przepracowały w instytucji zagranicznej co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wynosi około 8 500 zł. Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą dysponowały budżetem w wysokości 15 000 zł na wyjazdy i przyjęcie gości.

Więcej
2024-02-29

Stanowisko post-doc w projekcie badawczym “NEWSUSE: Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools”

Czy jesteś ekspertem w dziedzinie ilościowych i obliczeniowych badań z zakresu nauk społecznych? Czy specjalizujesz się w naukach politycznych lub komunikacji politycznej? Czy interesują Cię media społecznościowe, ich algorytmy rekomendacji, polaryzacja i dezinformacja?

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko pracownika naukowego ze stopniem doktora w Centrum Doskonałości Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego do projektu badawczego „NEWSUSE: Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools” kierowanego przez prof. Magdalenę Wojcieszak i finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (Grant Konsolidatora ERBN)

Więcej
2024-02-29

Stanowisko post-doc w projekcie badawczym “NEWSUSE: Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools”

Czy jesteś ekspertem w dziedzinie informatyki lub badań z zakresu obliczeniowych nauk społecznych? Czy specjalizujesz się w modelach NLP, LLM, tworzeniu oprogramowania i interesujesz się zastosowaniem swojej pracy do zagadnień z zakresu nauk społecznych i „prawdziwego świata”? Czy interesują Cię media społecznościowe, ich algorytmy rekomendacji, polaryzacja i dezinformacja?

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko pracownika naukowego ze stopniem doktora w Centrum Doskonałości Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego do projektu badawczego „NEWSUSE: Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools” kierowanego przez prof. Magdalenę Wojcieszak i finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Więcej
2024-02-29

Stanowisko post-doc

Oferujemy stanowisko post-doc w projekcie naukowym “Defining (sex and age) cell-specific epigenetic mechanisms underlying Environmental Enrichment/Exercise as non-pharmacological intervention for Alzheimer’s and Huntington’s disease and related potential noninvasive biomarkers” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (numer umowy UMO-2022/04/Y/NZ2/00116).
Więcej