Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

2024-05-22

Rozstrzygnięcie konkursu "Złote Pióro"

W czwartek, 16 maja, podczas posiedzenia Rady Wydziału odbyło się ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w tegorocznej edycji Złotego Pióra. W tegorocznym głosowaniu wzięło udział blisko 400 osób studiujących u nas na Wydziale.

Więcej
2024-05-20

Stypendium naukowe dla studenta w projekcie naukowym Video generation using deep learning (grant NCN SONATA).

Poszukujemy studenta zainteresowanego prowadzeniem badań naukowych w temacie generowania wideo przy użyciu sieci neuronowych. Więcej informacji: https://mimuw.edu.pl/~bilinski/video_generation3/.

Więcej
2024-05-15

Stypendium doktoranckie w projekcie "Eliptyczne geometryczne zagadnienia wariacyjne"

Oferujemy stypendium doktoranckie w projekcie  "Eliptyczne geometryczne zagadnienia wariacyjne"  kierowanym przez dr hab. Sławomira Kolasińskiego.

Więcej
2024-05-14

Stypendium naukowe dla studentów w projekcie NCN OPUS p.t.:”Matematyka Płynów” Nr.:2022/45/B/ST1/03432.

Poszukujemy studentów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w matematycznej teorii mechaniki płynów. W szczególności pisaniem pracy magisterskiej w tym kierunku.

Więcej
2024-05-10

Senbai Kang – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 20 czerwca 2024 o godzinie 14:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy: Probabilistic Graphical Models For Inferring Tumor Phylogeny and Genomic Variants From Single Cell DNA Sequencing Data (Probabilistyczne modele graficzne do wnioskowania o filogenezie nowotworów i wariantach genomowych z danych sekwencjonowania DNA pojedynczych komórek)
Promotor: dr hab. Ewa Szczurek, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
2024-05-10

Jakub Świątkowski – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 12 czerwca 2024 o godzinie 14:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 5440.

Tytuł rozprawy: Variational Inference Applications in Deep Learning (Zastosowanie wnioskowania wariacyjnego w głębokich sieciach neuronowych)
Promotor: dr hab. Marek Cygan, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
2024-05-10

Grzegorz Pierczyński – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 6 czerwca 2024 o godzinie 12:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy: Proportional Participatory Budgeting (Proporcjonalny Budżet Partycypacyjny)
Promotor: dr hab. Piotr Skowron (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
2024-05-10

Jędrzej Kołodziejski – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 24 maja 2024 o godzinie 12:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy: Bisimulation-Invariant Logics: Beyond Finite (and Infinite) (Logiki niezmiennicze na bisymulacje: dalej niż skończoność (i nieskończoność))
Promotor: prof. Bartosz Klin (University of Oxford)

Więcej
2024-05-09

Robert Śmiech – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dnia 22 maja 2024 o godzinie 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Roberta Śmiecha.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej dyskusji nad w/w rozprawą doktorską proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie maila na adres: rnd.matinf@uw.edu.pl najpóźniej do dn. 21 maja 2024 roku.

Tytuł rozprawy: Algebraic Contact Manifolds, their Generalizations and Applications (Algebraiczne rozmaitości kontaktowe i ich uogólnienia i zastosowania)
Promotor: dr hab. Jarosław Buczyński, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny PAN)
Promotor pomocniczy: dr Maria Donten-Bury (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
2024-04-29

Stypendia dla doktoranta i magistranta: Algorytmy tekstowe

Oferujemy stypendia dla doktoranta i magistranta w projekcie  „Poszukiwanie optymalności w wariantach problemu indeksowania tekstu i zagadnieniach pokrewnych” kierowanym przez Jakuba Radoszewskiego.

Stypendyści będą brali udział w badaniach nad najnowszymi tematami w informatyce teoretycznej, w dziedzinie algorytmów i struktur danych dotyczących tekstów. Stypendysta będzie mógł prezentować wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach poświęconych informatyce teoretycznej i będzie brał udział w międzynarodowych warsztatach i spotkaniach badawczych poświęconych algorytmom dyskretnym, w szczególności algorytmom tekstowym.

Więcej
2024-04-23

Łukasz Bożyk – publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 22 maja 2024 o godzinie 16:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala RW).

Tytuł rozprawy: New Results in (Ob)structural Graph Theory (Nowe wyniki w (ob)strukturalnej teorii grafów)
Promotor: dr hab. Michał Pilipczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Więcej
2024-04-22

Stypendia dla studentów - Algebry von Neumanna

Projekt NCN "Faktory von Neumanna ze zwartych grup kwantowych".

Oferujemy dwa sześciomiesięczne stypendia (2000 zł miesięcznie) dla studentów zainteresowanych tematyką algebr von Neumanna i innych algebr operatorów związanych z teorią zwartych grup kwantowych.

Stypendyści będą zdobywać wiedzę z teorii algebr von Neumanna i zwartych grup kwantowych oraz uczestniczyć w pracach badawczych w ramach projektu. Kierownik projektu: Piotr Sołtan, Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki UW piotr.soltan@fuw.edu.pl

Więcej
2024-04-21

Brązowy medal w 47. Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym dla studentów z Wydziału MIMUW

W czwartek 18 kwietnia 2024 r., w Luksorze w Egipcie, odbyły się zawody finałowe 46. i 47. Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym (The 2023 ICPC World Finals).

Więcej
2024-04-10

Zaawansowane Studia Magisterskie – program indywidualnej organizacji studiów – nabór uzupełniający

Nazwa: indywidualna organizacja studiów w ramach Działania III.2.2 Zaawansowane Studia Magisterskie

Cel: podniesienie jakości kształcenia w dyscyplinach informatyka i matematyka poprzez umożliwienie najlepszym studentom studiów II stopnia na kierunkach informatyka, matematyka, Data Science and Business Analytics i Machine Learning studiowania w możliwie najlepszych i najbardziej stymulujących do rozwoju warunkach

Wnioskodawca: student 1. roku studiów II stopnia kierunków informatyka, matematyka, Data Science and Business Analytics i Machine Learning

Zakończenie naboru wniosków: 01.02.2024 godzina 16:00

Więcej
2024-04-09

Wspomnienie o Ryszardzie Engelkingu

 

16 listopada 2023 roku zmarł Ryszard Engelking - światowej klasy topolog, wieloletni profesor naszego wydziału i dyrektor Instytutu Matematyki, a także znakomity tłumacz literatury francuskiej.

Więcej