Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Podczas grudniowego Kolokwium Wydziału MIMUW Mikołaj Bojańczyk opowie o  przestrzeniach liniowych orbitowo skończonego wymiaru.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 16 listopada 2023 roku zmarł prof. Ryszard Engelking, wybitny matematyk, światowej klasy topolog,a także znakomity tłumacz literatury francuskiej,wychowawca wielu pokoleń matematyków, dyrektor Instytutu Matematyki UW w latach 1981-1984 i 1996-1999. Człowiek skromny i prawy. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Rafał Latała z Instytutu
Matematyki naszego Wydziału zdobył nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "...za opracowanie narzędzi matematycznych, które umożliwiły udowodnienie hipotezy Talagranda dotyczącej procesów Bernoulliego”. Gratulujemy!

KALENDARIUM

Ogłoszenia

2023-11-29

Dnia 13 grudnia 2023 r. o godz. 14:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Barbary Poszewieckiej

Tytuł rozprawy: Computational Methods for the Analysis of Chromosomal Rearrangements (Metody obliczeniowe w analizie rearanżacji chromosomowych)

Promotor:

 • prof. dr hab. Anna Gambin (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy:

 • dr Krzysztof Gogolewski (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk (Politechnika Śląska)
 • dr hab. inż. Robert Nowak, prof. ucz. (Politechnika Warszawska)

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Język obrony: Język polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://www.mimuw.edu.pl/doktoraty.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: pjarmola@mimuw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8.00 w dniu 29 listopada 2023 r. do godz. 15.00 w dniu 11 grudnia 2023 r.

2023-11-29

Dnia 15 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. Macieja Gałązki

Tytuł rozprawy: Secant Varieties, Waring rank, and Generalizations from Algebraic Geometry Viewpoint (Rozmaitości siecznych, ranga Waringa i ich uogólnienia z perspektywy geometrii algebraicznej)

Promotor:

 • dr hab. Jarosław Buczyński, prof. IM PAN (IM PAN)

Recenzenci:

 • prof. Kristian Ranestad (University of Oslo, Norwegia)
 • dr Maria Chiara Brambilla (Università Politecnica delle Marche, Włochy)
 • prof. dr hab. Sławomir Rams (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Dyscyplina naukowa: Matematyka

Język obrony: Język angielski

Rozprawa doktorska oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/maciej-galazka.html

Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji nad w/w rozprawą doktorską proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie maila na adres: rnd.matinf@uw.edu.pl najpóźniej do dn. 13 grudnia 2023 roku. Osoby te otrzymają zwrotny link do wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się publiczna obrona w/w rozprawy.

2023-11-06

Dnia 7 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala Rady Wydziału), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. Błażeja Osińskiego

Tytuł rozprawy: Efficient Methods for Machine Learning in Sequential Decision Making (Wydajne metody uczenia maszynowego dla problemów sekwencyjnego podejmowania decyzji)

Promotor:

 • dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Paweł Wawrzyński (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński (Politechnika Poznańska)
 • dr hab. Igor T. Podolak (Uniwersytet Jagielloński).

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Język obrony: Język polski

Rozprawa doktorska oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty- udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o- szkolnictwie-wyzszym/blazej-osinski.html

2022-09-01

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

więcej