Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

w parametrycznej ocenie jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW
oraz
ocenę wyróżniającą przynawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Europejska Rada ds. Badań (European Research Council)
jest ogólnoeuropejską agencją wspierającą finansowo pionierskie badania,
które mogą prowadzić do fundamentalnych odkryć i przełomowych wyników.