Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Do 31 marca 2023 r. czekamy na zgłoszenia do XIX edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.

 

W zakładce IDUB zostały zebrane informacje na temat możliwości aplikowania o fundusze z programu IDUB w ramach działań związanych z POB3.

KALENDARIUM

Granty, stypendia, konkursy

2023-01-27

Oferujemy dwa stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS 2019/33/B/HS4/02953 „Tragedia wspólnego zasobu w kontekście dynamicznym – modelowanie, metodologia, zapobieganie”

2023-01-24

Oferuję stypendium dla magistranta w ramach grantu NCN OPUS: Algorytmy oparte na optymalnym transporcie dla spektrometrii mas i magnetycznego rezonansu jądrowego. Tematyka projektu leży na pograniczu informatyki, chemii i biologii obliczeniowej.

Od kandydata oczekiwane jest znakomite przygotowanie z algorytmiki, statystyki i zainteresowanie badaniami interdyscyplinarnymi.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lutego 2023.

Kontakt: Anna Gambin, e-mail: aniag@mimuw.edu.pl

2023-01-10

Pięciu doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW otrzyma wsparcie zagranicznych staży. Są to:

  1. Jakub Skrzeczkowski
  2. Adam Izdebski
  3. Mateusz Dembny
  4. Radosław Opoka
  5. Mateusz Kobak

Łączna kwota przyznanych środków to ponad 249 tys. zł.

2023-01-02

Taiwan Semiconductor Scholarship - pełne wsparcie finansowe studiów na National Cheng Kung University na Tajwanie.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Termin zgłoszeń: od 16 stycznia do 15 marca 2023.

Ogłoszenia

2022-09-01

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

więcej