Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Doktoraty

Existence and regularity theory in weighted Sobolev spaces and applications

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2017-05-25
Data obrony: 2017-05-11 16:30
Promotor: dr hab. Agnieszka Kalamajska, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Skrzypczak (UAM w Poznaniu); prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski (IM PAN)

Stabilność sieci neuronowej w skończonym czasie

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2017-05-25
Data obrony: 2017-05-11 14:30
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Łódzki); Promotor pomocniczy: dr Andrzej Rogowski (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci: dr hab. Sławomir Plaskacz (UMK w Toruniu); prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski (Politechnika Warszawska)

The Gysin homomorphism for homogeneous spaces via residues

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2017-05-25
Data obrony: 2017-05-09 14:15
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: dr hab. Andrzej Weber (WMIM UW)
Recenzenci: dr hab. Światosław Gal (Uniwersytet Wrocławski); prof. dr hab. Aleksy Tralle (UWM w Olsztynie)

On some generalizations of Shamir’s secret sharing scheme (O pewnych uogólnieniach schematu współdzielenia sekretów Shamira)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2017-05-25
Data obrony: 2017-05-08 15:30
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Spież (IM PAN)
Recenzenci: dr hab. Jacek Pomykała (WMIM UW); prof. dr hab. Zbigniew Jelonek (IM PAN)

Brzegi Gromowa grup hiperbolicznych jako granice odwrotne ciągów wielościanów

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2017-05-25
Data obrony: 2017-05-08 14:00
Promotor: prof. dr hab. Jacek Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski); Promotor pomocniczy: dr Damian Osajda (Instytut Matematyczny PAN)
Recenzenci: dr hab. Jan Dymara (Uniwersytet Wrocławski); prof. dr hab. Stanisław Spież (IM PAN)

Analysis and construction of logical systems: a category-theoretic approach

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2017-04-27
Data obrony: 2017-04-26 14:15
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Recenzenci: dr hab. Marek Zawadowski (WMIM UW); prof. dr. Jaap van Oosten (Utrecht University); prof. dr. Bart Jacobs (Radboud University Nijmegen)

Deep Neural Architectures for Algorithms and Sequential Data

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2017-01-26
Data obrony: 2016-12-22 14:15
Promotor: dr hab. Hung Son Nguyen
Recenzenci: prof. dr hab. Włodzisław Duch (UMK Toruń); prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski (Pol. Częstochowska)

Beta-skeletons - parametrized proximity graph

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2017-01-26
Data obrony: 2016-12-20 14:30
Promotor: dr hab. Mirosław Kowaluk
Recenzenci: dr hab. Paweł Żyliński (Uniwersytet Gdański); prof. dr Rolf Klein (Universität Bonn)

Bayesian Network Approximation from Local Structures

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-12-15
Data obrony: 2016-12-06 15:15
Promotor: dr hab. Dominik Ślęzak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki (IPI PAN); prof. dr hab. inż. Wojciech Niemiro

Structural and algorithmic aspects of partial orderings of graphs

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-11-24
Data obrony: 2016-11-18 15:00
Opis: Zgodnie z umową co-tutelle obrona Pana Raymonda odbędzie się we Francji, w Université de Montpellier, LIRMM, Amphitheater of Building 2, 161, rue Ada, 34095 MONTPELLIER
Promotor: dr hab. Marcin Kamiński (WMIM UW); Kopromotor: dr hab. Dimitrios M. Thilikos (Université de Montpellier 2, Francja)
Recenzenci: dr Petr Golovach (Uniwersytet w Bergen, Norwegia); dr hab. Nicolas Nisse (INRIA Sophia Antipolis, Francja)

Counting lattice paths

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-10-27
Data obrony: 2016-10-20 18:15
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szepietowski (Uniwersytet Gdański)
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagielloński) ; prof. dr hab. Jerzy Jaworski (UAM w Poznaniu)

Collective dynamics of interacting particles

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2016-09-29
Data obrony: 2016-09-19 14:00
Promotor: prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak (Politechnika Łódzka); prof. dr hab. Tomasz Komorowski (UMCS Lublin); Opiniodawca: prof. doc. Milan Pokorny (Uniwersytet Karola w Pradze)

Modeling dialogues in multiagent systems: a paraconsistent approach

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-10-29
Data obrony: 2016-07-11 14:15
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Budzyńska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN); dr hab. Radosław Katarzyniak (Politechnika Wrocławska)

Optymalizacja warstwy dostępu do danych w aplikacjach korzystających z odwzorowań obiektowo-relacyjnych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-06-23
Data obrony: 2016-06-22 16:15
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Stencel; Promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Wiśniewski (UMK)
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kozielski (Pol. Śląska); dr hab. inż. Robert Wrembel (Pol. Poznańska)

Methods for evaluating queries to Horn knowledge bases in first-order logic

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-06-23
Data obrony: 2016-06-22 14:15
Promotor: dr hab. Anh Linh Nguyen; Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
Recenzenci: prof. Włodzimierz Drabent (IPI PAN); dr hab. Emanuel Kieroński (Uniwersytet Wrocławski)

Strong chromatic index of graphs

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-05-19
Data obrony: 2016-05-18 16:00
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ)
Recenzenci: prof. Andrzej Ruciński (UAM); prof. Mariusz Woźniak (AGH)

Kraty anihilatorów w pewnych klasach algebr

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2016-04-14
Data obrony: 2016-04-07 16:15
Promotor: prof. dr hab. Jan Krempa
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Bagiński (Pol. Białostocka); dr hab. Jerzy Matczuk (UW)

Analytic methods in inequalities concerning means (Analityczne metody w nierównościach dotyczących średnich)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2016-04-14
Data obrony: 2016-03-10 15:15
Promotor: dr hab. Piotr Mormul, prof. UW (WMIM UW)
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Matkowski (Uniwersytet Zielonogórski); prof. dr hab. Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska)

Algorithms Inspired by Petri Nets in Modeling of Complex Biological Systems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-04-14
Data obrony: 2016-03-03 15:15
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Nowak
Recenzenci: dr hab. inż. Piotr Formanowicz (Politechnika Poznańska); dr hab. Joanna Trylska, prof. UW

Extended constraint satisfaction problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-02-25
Data obrony: 2016-02-24 15:15
Promotor: dr hab. Bartosz Klin; Promotor pomocniczy: dr Szymon Toruńczyk
Recenzenci: prof. Anuj Dawar (University of Cambridge); prof. dr hab. Paweł Idziak (UJ)

Frontiers of tractability for recursive queries

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-02-25
Data obrony: 2016-02-24 13:00
Promotor: prof. dr hab Emanuel Kieroński (UWr); Promotor pomocniczy: dr Filip Murlak (WMIM UW)
Recenzenci: dr hab. Lidia Tendera (Uniwersytet Opolski); prof. Stephane Demri (CNRS)

On Maintaining Online Bipartite Matchings with Augmentations

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-02-25
Data obrony: 2016-02-22 13:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Marcin Bieńkowski (Uniwersytet Wrocławski); prof. Monika Henzinger (University of Vienna)

Fragmentation in storage systems with duplicate elimination

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-02-25
Data obrony: 2016-01-28 13:00
Promotor: prof. Krzysztof Diks (WMIM UW); Promotor pomocniczy: dr Cezary Dubnicki (9LivesData LLC)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski (AGH w Krakowie); prof. dr hab. inż. Marek Tudruj (IPI PAN)

Multiparty Computation Protocols Based on Cryptocurrencies

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2016-01-21
Data obrony: 2015-12-18 13:00
Promotor: dr hab. Stefan Dziembowski (WMIM UW)
Recenzenci: dr hab. Marek Klonowski, prof. PWr. (Politechnika Wrocławska); dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Exploring potential tumour growth modulating mechanisms in cells having different status of TP53 gene

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-12-17
Data obrony: 2015-12-14 15:15
Promotor: dr hab. Urszula Foryś (WMIM UW) oraz dr hab. n. med. Maria Wideł (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Recenzenci: prof. Bogdan Lesyng (Wydział Fizyki UW); prof. Andrzej Świerniak (Politechnika Śląska w Gliwicach)

Bisimulation Equivalence in Description Logics and Its Applications

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-10-22
Data obrony: 2015-10-20 13:00
Promotor: dr hab. Linh Anh Nguyen (WMIM Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Wojciech Penczek (IPI PAN, Warszawa); dr hab. Lidia Tendera (Uniwersytet Opolski)

Mathematical analysis of morphogen transport models

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-11-19
Data obrony: 2015-10-19 18:30
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Wrzosek (WMIM Uniwersytet Warszawski); prof. Philippe Laurencot (Uniwersytet w Tuluzie)
Recenzenci: prof. Anna Marciniak-Czochra (IWR, Heidelberg); dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (WMIM Uniwersytet Warszawski)

Counting and Randomising in Automata Theory

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-10-22
Data obrony: 2015-10-16 16:00
Opis: obrona odbędzie się w Université Paris 7, Bâtiment Halles aux Farines 5, rue Thomas Mann, Amphithéâtre 4C rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (WMIM UW); prof. Thomas Colcombet (University Paryż 7, Francja)
Recenzenci: prof. Wolfgang Thomas (RWTH Aachen University); prof. Antonín Kučera (Masaryk University, Brno)

Fluid model of crystal plasticity - mathematical properties and computer simulations

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-10-22
Data obrony: 2015-09-30 16:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda; Kopromotor: prof. Josef Málek (Charles University in Prague)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Petryk (IPPT PAN); prof. Endre Suli (University of Oxford)

Specifications of Software Architectures using Diagrams of Constructions

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-09-24
Data obrony: 2015-07-03 18:30
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki (WMIM UW)
Recenzenci: dr hab. Bartosz Klin (WMIM UW); prof. dr hab. Thorsten Altenkirch (University of Nottingham)

Computational aspects of presence of drug resistance mechanisms

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-06-18
Data obrony: 2015-06-16 16:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn (Uniwersytet Warszawski); prof. Limsoon Wong (National University of Singapore)
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng (Wydział Fizyki UW); prof. dr hab. Andrzej Polański (Politechnika Śląska)

Exact algorithms for graph-theoretic frequency assignment problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-06-18
Data obrony: 2015-06-11 18:15
Promotor: Promotor: prof. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska); Promotor pomocniczy: dr Konstanty Junosza-Szaniawski (Politechnika Warszawska)
Recenzenci: dr hab. inż. Dariusz Dereniowski (Politechnika Gdańska); dr hab. Michał Hanćkowiak (Uniwersytet A.Mickiewicza)

Mathematical analysis of thermo-visco-elastic models

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-06-18
Data obrony: 2015-06-11 17:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. Piotr Gwiazda; Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda
Recenzenci: prof. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski); prof. Irena Pawłow-Niezgódka (Instytut Badań Systemowych PAN)

A Unified Approach to Opetopic Algebra

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-06-18
Data obrony: 2015-06-11 16:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Marek Zawadowski
Recenzenci: prof. Martin Hyland (University of Cambridge); dr hab. Bartosz Klin (Uniwersytet Warszawski)

Opracowanie nowych metod programowania równoległego w Javie w oparciu o paradygmat PGAS (Partitioned Global Address Space)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-06-18
Data obrony: 2015-06-11 16:15
Promotor: dr hab. Piotr Bała; Promotor pomocniczy: dr Michał Chlebiej
Recenzenci: dr hab. inż. Paweł T. Wojciechowski (Politechnika Poznańska); prof. dr hab. inż. Marek Tudruj (IPI PAN)

Semantic consistency proofs for systems of illative combinatory logic

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-06-18
Data obrony: 2015-06-01 14:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn (WMIM UW)
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Zaionc (UJ); prof. Herman Geuvers (Radboud University)

Dynamic Graph Algorithms for Connectivity Problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-06-18
Data obrony: 2015-05-28 16:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Piotr Sankowski
Recenzenci: dr hab. Marcin Bieńkowski, prof. Italiano Giuseppe

Przemienne pierścienie filialne

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-06-18
Data obrony: 2015-05-28 16:15
Promotor: dr hab. Ryszard Andruszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk (Pol. Białostocka); prof. dr hab. Jan Okniński (WMIM UW)

Modeling transcription factor complex binding to eukaryotic genomes

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-05-21
Data obrony: 2015-05-14 16:10
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng (W.Fizyki UW); prof. Sven Rahmann (Uniwersytet Duisburg-Essen)

Data analysis and modeling in human genomics (Analiza i modelowanie danych w genomice człowieka)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-04-23
Data obrony: 2015-04-13 14:00
Promotor: dr hab. Anna Gambin, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Niemiro, prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Statistics of return times and Hausdorff dimension

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-04-23
Data obrony: 2015-04-09 17:00
Promotor: prof. Anna Zdunik (WMIM UW)
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba (WMIM UW); prof. Grzegorz Świątek (Pol. Warszawska)

Resource allocation in selfish and cooperative distributed systems (Zarządzanie zasobami w egoistycznych i kooperacyjnych systemach rozproszonych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-04-23
Data obrony: 2015-04-02 16:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. inż. Piotr Faliszewski (AGH); Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Rządca (WMIM)
Recenzenci: dr hab. Adam Wierzbicki (PJATK); prof. Ulle Endriss (University of Amsterdam

Modelling the evolution of mobile genetic elements

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2015-03-26
Data obrony: 2015-03-19 15:30
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Anna Gambin, prof. UW; dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Recenzenci: prof. Jacek Miękisz; dr hab. inż. Piotr Formanowicz (Politechnika Poznańska)

Optimization of closed-loop controls by thermostats for a class of nonlinear reaction-diffusion processes

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-01-22
Data obrony: 2015-01-19 13:00
Promotor: prof. dr hab. Marek Niezgódka (ICM UW)
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gwiazda (UW); prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak (Politechnika Śląska)

p-adic local Langlands correspondence and geometry

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-02-26
Data obrony: 2015-01-16 01:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Adrian Langer i prof. dr hab. Jean Fracois Dat
Recenzenci: prof. dr hab. Christophe Breuil; dr Claus Sorensen

Structured population models of cell differentiation

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2015-01-22
Data obrony: 2015-01-12 13:15
Promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda (WMIM UW); prof. Dr Anna Marciniak-Czochra (Uniwersytet w Heidelbergu)
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kałamajska, prof. UW ; prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (IM PAN)

Zastosowanie algorytmów kombinatorycznych i numerycznych w klasyfikacji orbit P-krytycznych bigrafow, TP-krytycznych posetów oraz sieciowych kołczanów pierwiastków

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-12-18
Data obrony: 2014-12-11 15:00
Promotor: prof. dr hab. Daniel Simson (UMK)
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Rytter (UW); prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ); prof. dr hab. Jan Dymara (UWroc.)

Hardy–type inequalities and nonlinear eigenvalue problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2014-12-18
Data obrony: 2014-12-04 16:30
Opis: doktorat wyróżniony
Promotor: dr hab. Agnieszka Kałamajska, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Adam Osękowski (UW); dr hab. Marek Galewski, prof. nadzw. (Politechnika Łódzka)

Descriptive set theoretic methods in automata theory

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2014-12-18
Data obrony: 2014-12-04 15:00
Opis: doktorat wyróżniony
Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk; dr hab. Igor Walkiewicz (Universite de Bordeaux)
Recenzenci: dr hab. Leszek Kołodziejczyk (WMIM UW); prof. Jacques Duparc (Universite de Lausanne)

Structured population models for predator-prey interactions. The case of Daphnia and size selective planktivorous fish

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2014-11-27
Data obrony: 2014-11-24 13:00
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Wrzosek (WMIM UW)
Recenzenci: dr hab. Jacek Miękisz, prof. UW ; prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (IM PAN)

Strony