Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

New Results in (Ob)structural Graph Theory (Nowe wyniki w (ob)strukturalnej teorii grafów)

Afiliacja
Uniwersytet Warszawski
W dyscyplinie
informatyka
Data nadania
23 maja 2024
Promotor
  • dr hab. Michał Pilipczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci
  • dr hab. Jakub Kozik, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • prof. Dimitrios M. Thilikos (National and Kapodistrian University of Athens)
  • prof. Nicolas Trotignon (ENS Lyon)
Dokumenty
Recenzje