Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Probabilistic Graphical Models For Inferring Tumor Phylogeny and Genomic Variants From Single Cell DNA Sequencing Data (Probabilistyczne modele graficzne do wnioskowania o filogenezie nowotworów i wariantach genomowych z danych sekwencjonowania DNA pojedynczych komórek)

Afiliacja
Uniwersytet Warszawski
W dyscyplinie
informatyka
Data nadania
27 czerwca 2024
Promotor
  • dr hab. Ewa Szczurek, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci
  • prof. dr hab. Jan Mielniczuk (PAN/ Politechnika Warszawska)
  • dr Alex Gavryushkin (University of Canterbury)
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański (Politechnika Śląska)
Dokumenty
Recenzje