Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Doktoraty

Mining software repositories for code quality (Eksploracja repozytoriów kodu w celu zapewnienia jakości oprogramowania)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-04-29
Data obrony: 2021-04-15 14:15
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Stencel
Recenzenci: dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż Jerzy Nawrocki (Politechnika Poznańska)

Estimates of suprema of stochastic processes with application of the chaining method (Oszacowania supremów procesów stochastycznych z wykorzystaniem metody łańcuchowej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-04-29
Data obrony: 2021-03-24 16:00
Promotor: dr hab. Witold Bednorz, prof. UW
Recenzenci: prof. Jan Rosiński (The University of Tennessee), prof. dr hab. Zbigniew J. Jurek (Uniwersytet Wrocławski)

Functional limit theorems related to particle systems (Funkcjonalne twierdzenia graniczne związane z układami cząstek)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-03-25
Data obrony: 2021-03-18 14:30
Promotor: dr hab. Anna Talarczyk-Noble, prof. UW
Recenzenci: dr hab. inż. Jacek Małecki (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Leszek Słomiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Computational methods for differential analysis of chromatin contact matrices (Metody obliczeniowe w analizie różnicowej macierzy kontaktów chromatynowych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-02-25
Data obrony: 2021-02-18 16:30
Promotor: dr hab. Bartosz Wilczyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (Centrum Nowych Technologii UW)

Provably Optimal Dynamic Programming (Programowanie dynamiczne z gwarancjami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-02-25
Data obrony: 2021-02-18 14:00
Promotor: dr hab. Marcin Mucha
Recenzenci: dr hab. Jarosław Byrka (Uniwersytet Wrocławski), prof. Seth Pettie (University of Michigan)

Compensated compactness and DiPerna-Majda measures (Skompensowana zwartość oraz miary DiPerny-Majdy)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-02-25
Data obrony: 2021-02-01 12:00
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Kałamajska, dr hab. Elvira Zappale (Sapienza - University of Rome)
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (Politechnika Warszawska), dr hab. Tomasz Adamowicz (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

In search of concise mathematical description of drug-resistant tumour growth (W poszukiwaniu zwięzłego opisu matematycznego lekoopornych nowotworów))

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-02-04
Data obrony: 2020-12-16 14:15
Promotor: prof. dr hab. Urszula Foryś, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Joanna Trylska (Centrum Nowych Technologii UW)

Różniczkowalność rozwiązań zaburzonego równania transportu

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-12-17
Data obrony: 2020-11-20 14:00
Promotor: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Horbacz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)

On quantum curves, Airy structures and supersymmetry (O krzywych kwantowych, strukturach Airy i supersymetrii)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-11-19
Data obrony: 2020-10-29 14:00
Promotor: dr hab. Piotr Sułkowski, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Karol Palka, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Andrzej Sitarz (Uniwersytet Jagielloński)

Weak convergence methods for equations of mathematical physics and biology (Metody słabej zbieżności dla równań fizyki i biologii matematycznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-11-19
Data obrony: 2020-10-22 16:00
Promotor: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Piotr Kalita, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)

Oriented coloring of 2-dimensional grids (Zorientowane kolorowanie dwuwymiarowych krat)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2020-11-19
Data obrony: 2020-10-16 14:00
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szepietowski (Uniwersytet Gdański)
Recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski), prof. dr. Éric Sopena (LaBRI, Université de Bordeaux)

Privacy-Preserving Protocols in Unreliable Distributed Systems (Protokoły zachowujące prywatność w zawodnych systemach rozproszonych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2020-11-19
Data obrony: 2020-10-16 11:00
Promotor: prof. dr hab. Marek Klonowski
Recenzenci: prof. Tomasz Jurdziński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Adam Wierzbicki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

Geometric properties of measures in finite-dimensional dynamical systems (Geometryczne własności miar w skończenie wymiarowych układach dynamicznych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-10-15
Data obrony: 2020-10-09 14:00
Promotor: dr hab. Krzysztof Barański, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Oprocha (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), prof. dr hab. Grzegorz Świątek (Politechnika Warszawska)

Anisotropic least gradient problems (Anizotropowe zagadnienia najmniejszego gradientu )

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-09-24
Data obrony: 2020-06-25 14:00
Promotor: prof. dr hab. Piotr Rybka
Recenzenci: prof. Matteo Novaga (University of Piza, Italy); prof. Salvador Moll (University of Valencia, Spain)

Dwustronne oszacowanie momentów wieloliniowych form losowych - przypadek rzeczywisty i wektorowy (Two-sided bounds of moments of random chaoses - real and vector case)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-06-25
Data obrony: 2020-06-22 14:00
Promotor: prof. dr hab. Rafał Latała
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Zbigniew S. Szewczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Singularities of minimizing harmonic maps into closed manifolds

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-01-16
Data obrony: 2019-12-20 14:15
Promotor: dr hab. Anna Zatorska-Goldstein
Recenzenci: dr hab. Jarosław Mederski, prof. uczelni (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), prof. Dr Tobias Lamm (Karlsruher Institut für Technologie)

Algorithms and models for protein structure analysis

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2019-11-21
Data obrony: 2019-11-14 16:00
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. Anna Gambin (Uniwersytet Warszawski); kopromotor: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Sebastian Kmiecik (Uniwersytet Warszawski); dr hab. inż. Marta Szachniuk, prof. Instytutu (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)

Estimates for moments of random vectors

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-11-21
Data obrony: 2019-11-14 14:30
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski); promotor pomocniczy: dr Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski); prof. dr hab. Tomasz Rychlik (Instytut Matematyczny PAN)

Functional and transport inequalities and their applications to concentration of measure

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-11-21
Data obrony: 2019-10-03 14:30
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: dr hab. Radosław Adamczak, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska) prof. Paul-Marie Samson (University Paris-Est Marne-La-Vallée)

On Nearest Neighbors

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2019-09-26
Data obrony: 2019-09-16 13:00
Promotor: dr hab. Piotr Sankowski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Łuczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); prof. Rasmus Pagh (IT University of Copenhagen)

Efficient Data Structures for Internal Queries in Texts

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2019-09-26
Data obrony: 2019-09-16 11:00
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rytter (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz (Politechnika Śląska); prof. Amihood Amir (Bar-Ilan University, Izrael)

Parabolic equations with very singular nonlinear diffusion

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-09-26
Data obrony: 2019-09-12 17:00
Promotor: prof. Piotr B. Mucha (WMIM UW); Promotor pomocniczy: dr Jose Salvador Moll Cebolla (Universitat de València, Hiszpania)
Recenzenci: dr hab. Przemysław Górka (Wydział MiNI PW); prof. Antonin Chambolle (Ecole Polytechnique, Francja)

Approximation algorithms: new results for stochastic and parameterized problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2019-09-26
Data obrony: 2019-07-02 12:00
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: dr hab. Marek Cygan
Recenzenci: prof. Ola Svensson (École polytechnique fédérale de Lausanne); dr hab. Marcin Bieńkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Data structures and dynamic algorithms for planar graphs

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2019-09-26
Data obrony: 2019-06-06 14:15
Promotor: dr hab. Piotr Sankowski
Recenzenci: dr hab. Jarosław Byrka (Uniwersytet Wrocławski); prof. Christian Wulff-Nilsen (Uniwersytet w Kopenhadze)

Resolutions of quotient singularities and their Cox rings

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-06-13
Data obrony: 2019-06-06 14:15
Promotor: prof. Jarosław Wiśniewski; promotor pomocniczy dr Maria Donten-Bury
Recenzenci: dr hab. Michał Kapustka (Uniwersytet Jagielloński); prof. dr Alastair Craw (University of Bath)

Analytic properties of operators on the non-reflexive spaces of smooth functions

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-06-13
Data obrony: 2019-05-31 12:15
Promotor: dr hab. Michał Wojciechowski (IM PAN)
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Dziubański (Uniwersytet Wrocławski); prof. dr Paul F.X. Müller (University of Linz)

Matrix methods in transcriptomic and metabolomic data analysis

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2019-06-13
Data obrony: 2019-05-30 14:00
Promotor: prof. dr hab. Anna Gambin
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. Jan Mielniczuk (IPI PAN)

Mathematical models for the dynamics of low-grade gliomas and their response to therapies

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-06-13
Data obrony: 2019-05-24 14:15
Promotor: dr hab. Marek Bodnar, prof. dr Víctor M. Pérez-García ; promotor pomocniczy dr hab. Monika Piotrowska
Recenzenci: prof. Ignacio Ramis-Conde i dr hab. Bogdan Kaźmierczak

Calculation of optima and equilibria in dynamic resource extraction problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-05-23
Data obrony: 2019-05-15 14:15
Promotor: dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Recenzenci: dr hab. Sławomir Plaskacz (UMK w Toruniu); prof. dr Marek Pycia (University of Zurich)

Addytywne grupy pierścieni łącznych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-05-23
Data obrony: 2019-04-25 14:30
Promotor: dr hab. Ryszard R. Andruszkiewicz
Recenzenci: dr hab. Michał Ziembowski, prof. PW; prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk

Space, noise and information transmission in mathematical modelling of signalling pathways

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2019-05-23
Data obrony: 2019-04-25 14:30
Promotor: prof. dr hab. Jacek Miękisz, prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
Recenzenci: dr hab. Maciej Długosz (CeNT UW), prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (IM PAN)

Stochastic games and their complexities

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2019-04-11
Data obrony: 2019-04-03 09:00
Promotor: prof. dr hab. Damian Niwiński ; kopromotor prof. Teodor Knapik (University of New Caledonia), promotor pomocniczy dr Michał Skrzypczak
Recenzenci: doc Tomas Brazdil (Masaryk University, Brno), prof. Nir Piterman (University of Leicester)

Algorytmy kombinatoryczne i graficzne w spektralnej klasyfikacji skończonych bigrafów oraz sieciowych systemów pierwiastków

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-12-20
Data obrony: 2018-12-14 13:00
Promotor: prof. dr hab. Daniel Simson (UMK w Toruniu)
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska); dr hab. Mariusz Grech (Uniwersytet Wrocławski)

Obliczenia symboliczne i algorytmy kombinatoryczne w spektralnej klasyfikacji skończonych zbiorów częściowo uporządkowanych

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-12-20
Data obrony: 2018-12-14 11:00
Promotor: prof. dr hab. Daniel Simson (UMK w Toruniu)
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska); dr hab. Marcin Kozik (Uniwersytet Jagielloński)

Inferring genomic duplication events

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-12-20
Data obrony: 2018-12-05 16:15
Opis: rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Paweł Górecki (Wydział MIM, Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Marta Szachniuk (Politechnika Poznańska); prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro (Politechnika Gdańska)

New evolutionary optimization algorithms using similarities and dissimilarities in binary strings

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-11-29
Data obrony: 2018-11-28 16:15
Promotor: prof. Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki )
Recenzenci: dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); dr hab. inż. Jarosław Arabas (Politechnika Warszawska)

The topology of solution spaces of combinatorial problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-11-29
Data obrony: 2018-10-26 14:30
Promotor: dr hab. Marcin Pilipczuk (WMIM UW); Promotor pomocniczy: dr Michał Pilipczuk (WMIM UW)
Recenzenci: prof. Stéphan Thomassé (ENS Lyon); dr hab. Bartosz Walczak (Uniwersytet Jagielloński)

On the determination of extended classes and some other problems in Java programming language

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-09-27
Data obrony: 2018-07-02 14:15
Promotor: prof. Andrzej Salwicki
Recenzenci: prof. Andrzej Szałas (WMIM UW); prof. Wiktor Dańko (Politechnika Białostocka)

Algorytmy numeryczne w spektralnej analizie Coxetera bigrafów

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-06-21
Data obrony: 2018-06-14 16:00
Promotor: prof. Daniel Simson (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Recenzenci: prof. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński); prof. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska)

Effective cryptographic protocols on devices with limited computational power and memory

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-06-21
Data obrony: 2018-06-07 14:30
Promotor: dr hab. Stefan Dziembowski
Recenzenci: prof. Damian Niwiński (WMIM UW) ; Marek Klonowski (Politechnika Wrocławska)

Singularities of harmonic and biharmonic maps into compact manifolds

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2018-04-19
Data obrony: 2018-03-22 14:30
Promotor: prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Recenzenci: dr hab. Tomasz Adamowicz i prof. dr Verena Bögelein

Measure and convergence: special subsets of the real line and their generalizations

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2018-03-01
Data obrony: 2018-02-08 12:00
Promotor: dr hab. Tomasz Weiss
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Balcerzak (Politechnika Łódzka); dr hab. Szymon Żeberski (Politechnika Wrocławska)

Computational and Statistical Methods for Mass Spectrometry Data Analysis

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2018-03-01
Data obrony: 2018-02-05 11:15
Promotor: prof. dr hab. Anna Gambin; Promotor pomocniczy: dr Błażej Miasojedow
Recenzenci: prof. Tomasz Burzykowski (Uniwersytet Hasselt); prof. dr hab. Witold Danikiewicz (Instytut Chemii Organicznej PAN)

Lower Bounds Under Strong Complexity Assumptions

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2017-12-21
Data obrony: 2017-12-14 14:15
Opis: wyróżnienie
Promotor: dr hab. Łukasz Kowalik, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Jarosław Byrka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr Piotr Indyk (Massachusetts Institute of Technology)

Robust and efficient approach to feature selection with machine learning

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2017-12-21
Data obrony: 2017-12-01 14:15
Promotor: prof. dr hab. Marek Niezgódka (ICM UW)
Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska); dr hab. Jan Bazan (Uniwersytet Rzeszowski)

Topological Complexity of Sets Defined by Automata and Formulas

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2017-12-21
Data obrony: 2017-11-30 14:30
Promotor: prof. dr hab. Damian Niwiński (WMIM UW)
Recenzenci: dr hab. Emanuel Kieroński (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Igor Walukiewicz (Bordeaux University)

Determination of the properties of the nitride laser diodes and light-emitting diodes by simulation based on the drift-diffusion model with the Discontinuous Galerkin Method

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2017-11-23
Data obrony: 2017-11-10 14:00
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: dr hab. Leszek Marcinkowski (WMIM UW); prof. dr hab. Stanisław Krukowski (PAN)
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Majewski (Wydział Fizyki UW); prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz (Politechnika Krakowska)

Hilbert schemes of points and their applications

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2017-09-28
Data obrony: 2017-09-15 13:00
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: dr hab. Jarosław Buczyński; Promotor pomocniczy: dr Weronika Buczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Zwara (UMK w Toruniu); prof. dr. Diane Maclagan (University of Warwick)

Hiding in Social Networks

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2017-09-28
Data obrony: 2017-06-29 14:15
Opis: wyróżnienie rozprawy
Promotor: dr hab. inż. Piotr Faliszewski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak (Wydział MIM UW)
Recenzenci: dr hab. inż. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. prof. Przemysław Kazienko (Politechnika Wrocławska)

On liftability of schemes and their Frobenius morphism

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2017-09-28
Data obrony: 2017-06-29 12:00
Promotor: prof. Adrian Langer; Promotor pomocniczy: dr Piotr Achinger
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Cynk (Uniwersytet Jagielloński); prof. dr. Christian Liedtke (Technische Universität München)

Strony