Mikołaj Bojańczyk

I work at the Institute of Informatics, Warsaw University. My research is on automata and logic, mainly for trees.

Papers

Events

Forum Informatyki Teoretycznej, Warszawa, January 30-31, 2015

Highlights of Logic, Games and Automata, Paris, September 2-5, 2014


Zajęcia / Courses

Automaty a Logika

Seminarium Automat / Automata Seminar

Seminarium magisterskie "Logika i Teoria Obliczeń"

Wykład z JAiO w 2012


Current PhD Students

Nathanël Fijalkow

Former PhD Students

Tomasz Idziaszek

Michał Skrzypczak

Paweł Parys

Szymon Toruńczyk


Invited Talks and Programme Committees

more...

Grants

FOX – Foundations of XML (FP7)

Sosna – Expressive Power of Tree Logics (ERC Starting Grant)


Miscellaneous

Mojżesz Presburger at Warsaw University


Past events and courses

I was a candidate for the EATCS Council with this program , now you can look if I do it.

Nominal Sets Meet Automata Theory, Warsaw, February 9-10, 2013

Języki, Automaty i Obliczenia (semestry letnie w 2009, 2010 i 2012)

Nieskończone Alfabety

PhD Open on Nominal Sets

FOX training event 2

Syntactic Automata and Algebras for Infinite Alphabets

Automaty a Logika (semestr zimowy 2009/2010)

Algebraiczna Teoria Języków (semestr zimowy 2010/2011)