Teoria deformacji i przestrzeni moduli: wykład monograficzny

semestr letni 2019/20, poniedziałki 14:15 -- 17:45, 3230.

Usoswebowa strona

Egzamin

Egzamin (termin II) jest dostępny do pobrania tutaj

Egzamin odbędzie się w dniach 29-30 czerwca, zdalnie. Będzie się składać z 3-4 zadań domowych (identycznych z tymi na listach, nie wystąpią zadania nieomawiane na ćwiczeniach ani dodatkowe) oraz z 3 pytań dotyczących wykładu. Zadania pojawią się tutaj ok 8:00 w dniu 29 czerwca, spisane rozwiązania należy mi dostarczyć na maila do 21:00 do dnia 30 czerwca w formie zdjęć/spisanych plików PDF. Będę potwierdzać otrzymanie rozwiązań mailem. W trakcie egzaminu można korzystać ze wszelkich notatek, ale nie z filmów z wykładu, ani z internetu czy książek. W razie pytań piszcie!

Listy zadań domowych

Lista wykładów

Podręczniki i źródła:

Ogólne zasady oceniania

Właściwą ocenę każdy ze studentów przeprowadza samodzielnie analizując swoje zrozumienie materiału. Jeśli ocena wypadnie niepomyślnie, należy skonsultować się z kolegami, ćwiczeniowcem lub mną. Formalna ocena jest przeprowadzana na koniec semestru. Dokładniejsze informacje o niej pojawią się tu później.