Teoria liczb, semestr letni 2022/23

wykład: czwartek 14:15 — 15:45 (3150).

ćwiczenia: poniedziałek 12:15 — 13:45 (4050) oraz czwartek 16:15 — 17:45 (3150).

Usoswebowa strona

Podręczniki: Ireland, Rosen A Classical Introduction to Modern Number Theory, Białynicki-Birula, Skałba Lectures on number theory. Również warte przeczytania Steward, Tall Algebraic Number Theory and Fermat's Last Theorem.

Lista wykładów

Zadania i rozwiązania

Zadania domowe

Ogólne zasady oceniania

Na zaliczenie ćwiczeń: zadania domowe pisemne, 11 serii po jednym zadaniu. Zadania będą ogłaszane tydzień wcześniej, pierwsza seria około trzeciego tygodnia zajęć.
Ocena końcowa na podstawie egzaminu. Egzamin pisemny będzie złożony zarówno z teorii (np. sformułuj twierdzenie XXX lub przedyskutuj co wiesz o XXX), jak i zadań. Zadania w większości będą tymi samymi, które pojawiły się na ćwiczeniach, pozostałe będą quasi-izomorficzne. W szczególności egzamin ma mierzyć Państwa wiedzę o tym, co się działo na przedmiocie, a nie np. umiejętności szybkiego zrobienia zadań.
Dla osób niezadowolonych ze swojej oceny na egzaminie pisemnym, możliwy jest egzamin ustny, zdalny, nastawiony bardziej na zrozumienie teorii.
Terminu zerowego zaliczenia nie przewiduję; w razie, gdyby ktoś chciał zaliczyć cały przedmiot wcześniej, jest to możliwe w formie egzaminu ustnego; jedyną oceną możliwą do zdobycia w takim zaliczeniu jest 5 i jej zdobycie jest istotnie trudniejsze niż w "zwykłym" terminie. Osoby zainteresowane proszę o informację.