Elementy analizy matematycznej

dla Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich

Egzamin poprawkowy: 3 marca, g. 8:30-11:00, sala 103 WNE

Treść, Odpowiedzi i Rachunki do zadań 1-3

II termin: oceny
Druga część egzaminu: 11 marca, g 15-17, WNE sala 103, dla tych ktorzy dostali 2 i chcą jeszcze raz spróbować.
Wyniki poprawki poprawki.
Prace do obejrzenia przyniosę na najbliższe konsultacje w poniedziałek i wtorek.

Program

Kolokwium II: Treść i punktacja
Rozwiązania: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4A, Zadanie 4B, Zadanie 5A, Zadanie 5B, Zadanie 6

Kolokwium poprawkowe: Treść zadań, Niekompletne rozwiązania (tylko rachunki)

Egzamin: zestawy pytań A, B, Odpowiedzi
Zadanie 24 o ekstremach z egzaminu, Punktacja Zadania 24

Końcowe oceny z ćwiczeń i egzaminu

Szczegółowy plan wykładów:

Literatura:

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Na ocenę z ćwiczeń składają z się wyniki kolokwiów (czyli maksymalnie 100pt+100pt), które stanowią 66.6% oceny i punkty zdobyte na zajęciach (maksymalnie 100pt), stanowiaą 33.4%. Do zaliczenia trzeba mieć conajmniej 50% (czyli 150pt).

Terminy kolokwiów

Na wynik egzaminu będzie miała wpływ ocena z ćwiczen. Część pisemna będzie w postaci krótkich zadanek. Osoby, których ocena z części pisemnej będzie się różnić od oceny z ćwiczeń o ponad jeden stopień będą zdawać egzamin ustny.

Zadania z zeszłego roku:

Konsultacje:

poniedzialek g 14-15 i wtorek g. 15-16, p. 5220 (MIiM)

Strona główna