Algebra Przemienna

semestr zimowy 2020/21.

Oficjalna strona (terminy spotkań itd.)

Konsultacje: czwartki 10-12, proszę o maila wcześniej.

Podstawowe informacje

Opis wykładów

Książki i źródła

Ogólne zasady oceniania

Właściwą ocenę każdy ze studentów przeprowadza samodzielnie analizując swoje zrozumienie materiału. Jeśli ocena wypadnie niepomyślnie, należy skonsultować się z kolegami lub ze mną. Formalna ocena składa się punktów z prac domowych (40%) oraz egzaminu końcowego (60%). Te zasady mogą być zmienione, ale tylko na korzyść studentów.