Algebra Przemienna

semestr zimowy 2020/21.

Oficjalna strona (terminy spotkań itd.)

Konsultacje: czwartki 10-12, proszę o maila wcześniej.

Opis wykładów

Książki i źródła

Ogólne zasady oceniania

Właściwą ocenę każdy ze studentów przeprowadza samodzielnie analizując swoje zrozumienie materiału. Jeśli ocena wypadnie niepomyślnie, należy skonsultować się z kolegami lub ze mną. Formalna ocena składa (przy założeniu, że zajęcia będą niezdalne) z kolokwiów (waga 20% = 2 x 10%), punktów z prac domowych (30%) oraz egzaminu (50%). Te zasady mogą być zmienione ale tylko na korzyść studentów.