Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Kolokwium Wydziału MIM UW

Celem kolokwium jest prezentacja bieżących kierunków badań prowadzonych na Wydziale MIM UW w formie godzinnych wykładów skierowanych do szerokiego grona pracowników naukowych i studentów. Kolokwium odbywa się w wybrane czwartki, średnio raz w miesiącu.

Najbliższe kolokwia: 9 marca, 20 kwietnia, 11 maja.

Link do zdalnego kolokwium: https://meet.google.com/xui-qqpw-fze
Osoby posiadające konto google w domenie UW proszone są o logowanie przy jego użyciu.

Dziesięć przykazań dla wykładowców kolokwium


Prowadzący


Sala

2180

Lista referatów

 • 2017-05-11, godz. 14:30, 2180

  Dyskusja z udzialem laureatów i panelistów ERC

  Granty ERC: jak o nie wnioskować, jak są oceniane?

  Plakat

  Tym razem, kolokwium będzie miało formę dyskusji panelowej, z udziałem zarówno laureatów grantów ERC ze środowiska MIM, jak i osób, które uczestniczyły w panelach ERC. Dyskutanci opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z pracą nad wnioskami i ich oc...

  Plakat

 • 2017-04-06, godz. 14:30, 2180

  Przemysław Biecek

  Duże dane czy szklana kula? Modelowanie statystyczne w onkologii

  Plakat

  Jak wygląda współpraca statystyka z onkologiem? W pierwszej części referatu przedstawię dwa modele prognostyczne zbudowane we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii. Omówię metody wyboru zmiennych oraz praktyczne zagadnienia związane z budową modelu, kt&oacu...

  plakat

 • 2017-03-02, godz. 14:30, 2180

  Piotr Nowak (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk )

  Geometria grup i teoria indeksu

  Plakat

  Na początku lat 80. Gromov przedstawił nowy sposób patrzenia na grupy dyskretne poprzez geometrię dużej skali. W tego typu geometrii istotne są jedynie te własności, które mają charakter globalny, a wszystko co lokalne zostaje pominięte. Od tego czasu tematyka ta została isto...

  slajdy

 • 2017-01-12, godz. 14:30, 5440

  Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski)

  Kody niekowalne

  Plakat

  Referat dotyczył będzie kodów niekowalnych (ang. non-malleable codes). Nieformalnie mówiąc, narzędzie to pozwala na takie zakodowane wiadomości M, ze dowolna modyfikacja powstałego słowa kodowego C daje słowo kodowe C’, które odpowiada albo dokładnie tej samej wia...

  slajdy

 • 2016-12-08, godz. 14:30, 5440

  Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)

  Równania różniczkowe z opóźnieniem

  Plakat

  Opowiem o tym czym są równania różniczkowe z opóźnionym argumentem. Przedstawię podstawowe (według mnie) różnice między równaniami różniczkowymi zwyczajnymi a równaniami różniczkowymi z opóźnieniem. Pokażę, że nawet bardzo p...

  plakat

  slajdy

 • 2016-11-17, godz. 14:15, 5440

  Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówności probabilistyczne (moje boje)

  Plakat

  Nierówności losowe są zarówno przedmiotem badań, jak i ważnymi narzędziami dowodowymi dla wielu probabilistów pracujących na naszym wydziale. Obie te role postaram się przystępnie omówić, używając przykładów z prac, których jestem współau...

  plakat

  slajdy

 • 2016-10-20, godz. 14:15, 5440

  Marek Cygan (Uniwersytet Warszawski)

  Aproksymacyjne pakowanie zbiorów

  Plakat

  W problemie pakowania k-zbiorów mamy dane uniwersum oraz rodzinę jego podzbiorów, przy czym każdy zbiór jest mocy co najwyżej k. Celem jest wybranie możliwie najliczniejszej podrodziny parami rozłącznych zbiorów. Problem ten jest NP-trudny a badania jego aproksymowa...

  slajdy

Strony