Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Kolokwium Wydziału MIM UW

Celem kolokwium jest prezentacja bieżących kierunków badań prowadzonych na Wydziale MIM UW w formie godzinnych wykładów skierowanych do szerokiego grona pracowników naukowych i studentów. Kolokwium odbywa się w wybrane czwartki, średnio raz w miesiącu.

Najbliższe kolokwia: 5 października, 16 listopada, 7 grudnia, 18 stycznia.

Dziesięć przykazań dla wykładowców kolokwium


Prowadzący


Sala

2180

Lista referatów

 • 2017-11-09, godz. 14:30, 2180

  Piotr Krzyżanowski (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki)

  Dziel i... (Divide and...)

  Plakat

  Pokażemy zastosowanie techniki "dziel i rządź" do rozwiązywania wybranych problemów spotykanych w obliczeniach naukowych, m.in. metodą dekompozycji obszaru na masywnie równoległych komputerach. Prosty podział zadania na mniejsze części może nie wystarczyć, by uzysk...

  Plakat

  Prezentacja

 • 2017-10-05, godz. 14:30, 2180

  Krzysztof Barański (Instytut Matematyki)

  Od Newtona do Mandelbrota

  Plakat

  Teoria iteracji przekształceń holomorficznych, która powstała w latach 1920-tych, przeżywa od lat 1980-tych okres intensywnego rozwoju. Jednym z jej najważniejszych działów jest obecnie badanie przestępnych funkcji całkowitych i meromorficznych na płaszczyźnie zespolonej. Opr...

  plakat

  prezentacja

 • 2017-06-08, godz. 14:30, 2180

  Bartek Wilczyński (Uniwersytet Warszawski)

  Analiza macierzy kontaktów chromosomowych: co, jak i dlaczego?

  Plakat

  Od kilku lat biolodzy wykorzystują nowe techniki eksperymentalne do badania struktury przestrzennej chromosomów. Jest to zadanie trudne, bo nie można tej struktury badać bezpośrednio pod mikroskopem ze względu na ograniczenia dyfrakcyjne. Powstaje więc problem wydedukowania struktury pr...

  Prezentacja

 • 2017-05-11, godz. 14:30, 2180

  Dyskusja z udzialem laureatów i panelistów ERC

  Granty ERC: jak o nie wnioskować, jak są oceniane?

  Plakat

  Tym razem, kolokwium będzie miało formę dyskusji panelowej, z udziałem zarówno laureatów grantów ERC ze środowiska MIM, jak i osób, które uczestniczyły w panelach ERC. Dyskutanci opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z pracą nad wnioskami i ich oc...

  Plakat

 • 2017-04-06, godz. 14:30, 2180

  Przemysław Biecek

  Duże dane czy szklana kula? Modelowanie statystyczne w onkologii

  Plakat

  Jak wygląda współpraca statystyka z onkologiem? W pierwszej części referatu przedstawię dwa modele prognostyczne zbudowane we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii. Omówię metody wyboru zmiennych oraz praktyczne zagadnienia związane z budową modelu, kt&oacu...

  plakat

 • 2017-03-02, godz. 14:30, 2180

  Piotr Nowak (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk )

  Geometria grup i teoria indeksu

  Plakat

  Na początku lat 80. Gromov przedstawił nowy sposób patrzenia na grupy dyskretne poprzez geometrię dużej skali. W tego typu geometrii istotne są jedynie te własności, które mają charakter globalny, a wszystko co lokalne zostaje pominięte. Od tego czasu tematyka ta została isto...

  slajdy

 • 2017-01-12, godz. 14:30, 5440

  Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski)

  Kody niekowalne

  Plakat

  Referat dotyczył będzie kodów niekowalnych (ang. non-malleable codes). Nieformalnie mówiąc, narzędzie to pozwala na takie zakodowane wiadomości M, ze dowolna modyfikacja powstałego słowa kodowego C daje słowo kodowe C’, które odpowiada albo dokładnie tej samej wia...

  slajdy

 • 2016-12-08, godz. 14:30, 5440

  Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)

  Równania różniczkowe z opóźnieniem

  Plakat

  Opowiem o tym czym są równania różniczkowe z opóźnionym argumentem. Przedstawię podstawowe (według mnie) różnice między równaniami różniczkowymi zwyczajnymi a równaniami różniczkowymi z opóźnieniem. Pokażę, że nawet bardzo p...

  plakat

  slajdy

 • 2016-11-17, godz. 14:15, 5440

  Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówności probabilistyczne (moje boje)

  Plakat

  Nierówności losowe są zarówno przedmiotem badań, jak i ważnymi narzędziami dowodowymi dla wielu probabilistów pracujących na naszym wydziale. Obie te role postaram się przystępnie omówić, używając przykładów z prac, których jestem współau...

  plakat

  slajdy

 • 2016-10-20, godz. 14:15, 5440

  Marek Cygan (Uniwersytet Warszawski)

  Aproksymacyjne pakowanie zbiorów

  Plakat

  W problemie pakowania k-zbiorów mamy dane uniwersum oraz rodzinę jego podzbiorów, przy czym każdy zbiór jest mocy co najwyżej k. Celem jest wybranie możliwie najliczniejszej podrodziny parami rozłącznych zbiorów. Problem ten jest NP-trudny a badania jego aproksymowa...

  slajdy

Strony