Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Machine Learning – nowy kierunek na studiach II stopnia

Informacje podstawowe

Logo kierunku Machine Learning

Nowe, prowadzone po angielsku studia magisterskie machine learning są częścią projektu AI Tech, którego celem jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. To zagadnienie kluczowe z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki oraz różnorodnych zastosowań technologii cyfrowych. AI Tech to kolejny krok w realizacji działań mających na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki.

Więcej

Informacje o kierunku

Od 1 października 2021 na Wydziale MIM został uruchomiony nowy kierunek studiów Machine Learning.

Studia II stopnia (w języku angielskim) na tym kierunku umożliwiają przyszłym absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik stosowanych w uczeniu maszynowym, w tym w zakresie: statystycznych metod uczenia maszynowego, głębokich sieci neuronowych, uczenia ze wzmocnieniem oraz wyjaśniania wyników uzyskanych w wyniku procedur uczenia maszynowego. Pozwalają też na poznanie podstawowych dziedzin zastosowań uczenia maszynowego takich jak rozpoznawanie obrazów, sterowanie urządzeniami autonomicznymi czy przetwarzanie języka naturalnego. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do projektowania, nadzorowania i krytycznej analizy projektów informatycznych z istotnymi komponentami związanymi z uczeniem maszynowym, do pełnienia ról eksperckich w zakresie uczenia maszynowego i bycia liderami poza światem uniwersyteckim.

Tutaj znajdziecie Państwo nagranie spotkania informacyjnego dotyczącego tego kierunku studiów.

Kontakt

Projekt AI-Tech na Uniwersytecie Warszawskim prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
Koordynatorami projektu są:

Patronat

Logo "TCL Research Europe"

Studia są prowadzone pod patronatem TCL RESEARCH EUROPE.


Koordynator

Koordynatorem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.


Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

Wartość projektu to 51 521 859,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 43 602 949,27 PLN.

Loga instytucji związanych z kierunkiem "Machine learning"