Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

Loga instytucji związanych z kierunkiem "Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)"

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to konsorcjum pięciu wiodących polskich uczelni prowadzących kształcenie z zakresu szeroko pojmowanej informatyki. Konsorcjum zostało zorganizowane pod wodzą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), a w jego skład wchodzą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Warszawski.

Projekt AI Tech to przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa), którego celem jest wypracowanie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa.

Podstawowym działaniem w ramach realizacji projektu AITech na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (AITech@MIMUW) jest zorganizowanie i uruchomienie nowego kierunku dwuletnich studiów magisterskich Machine Learning.

Postępy AITech@MIMUW

Zgodnie z założeniami projekt AI Tech obejmuje między innymi:

 • Prowadzenie studiów II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa

  Od 1 października 2021 na Wydziale MIM został uruchomiony nowy kierunek studiów magisterskich Machine Learning. Studia II stopnia (w języku angielskim) na tym kierunku umożliwiają przyszłym absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik stosowanych w uczeniu maszynowym. Na potrzeby studiów zostały opracowane i wdrożone programy dla szeregu nowych przedmiotów kierunkowych.

  W pierwszej rekrutacji na studia zostało przyjętych 38 osób (na 40 dostępnych miejsc) w tym 5 kobiet. Promocję na drugi rok studiów otrzymało 36 osób (5 kobiet).

 • Tutoring zapewniający indywidualną opiekę oraz wsparcie merytoryczne dla każdego studenta

  W roku akademickim 2021/22 z indywidualnej opieki (tutoringu) skorzystało 29 studentek i studentów kierunku Machine Learning.

  W roku akademickim 2022/23 (drugi rok studiów ML) do programu opieki (tutoringu) zgłosiły się 22 osoby.

 • Szkołę letnią sprzyjającą nabyciu i pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności z zakresu zagadnień merytorycznych

  W dniach 20-24 maja 2022 w gościnnych podwojach Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej odbyła się Szkoła Majowa Projektu AI Tech. W szkole wzięło udział 28 studentek i studentów kierunku Machine Learning z UW i jedna osoba kadry merytorycznej.
  W dniach 16-20 czerwca 2023 w Warszawie odbyła się Szkoła Letnia AI Tech, edycja 2023. W szkole wzięło udział 12 studentek i studentów kierunku Machine Learning z UW i jedna osoba kadry merytorycznej.


Po więcej informacji dotyczących realizacji AITech@MIMUW można się zwracać do koordynatorów projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"

Tytuł projektu: „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)”

Porozumienie nr POPC.03.02.00-00-0001/20-00

Loga instytucji związanych z kierunkiem "Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)"