Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Uczenie maszynowe (kierunek w jęz. angielskim)

Nazwa przedmiotu
(Course name)
Liczba godzin
(Number of hours)
Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2021/22 - I semestr W
Lecture
Ć
Practical class
L/S
Labs/
Seminars
Razem
Total
 
Obóz wstępny – wprowadzenie do matematyki (1000-317bBIM)
(Bootcamp – introduction to mathematics)
15 15   30 3 kolokwium
(test)
Obóz wstępny – wprowadzenie do uczenia maszynowego (1000-317bBUM) (Bootcamp – introduction to machine learning) 10   10 20 3 kolokwium /projekt
(test/
project)
Idee i informatyka (1000-317bIII) (Ideas and informatics)     30 30 3

esej/projekt

(/project)

Uczenie statystyczne (1000-317bSML) (Statistical machine learning) 30   30 60 6 E
Głębokie sieci neuronowe (1000-317bDNN) (Deep neural networks) 30   30 60 6 E
Sterowanie robotami (1000-317bRC) (Robot control) 30   30 60 6 E
Seminaria magisterskie z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
(Master seminar in the field of machine learning and artificial intelligence)
    30 30 3 ZO
 
I rok 2021/22 - II semestr  

Rozpoznawanie obrazów (1000-318bVR) (Visual recognition)

30   30 60 5 E/projekt
(E/project)
Przetwarzanie języka naturalnego (1000-318bNLP) (Natural language processing) 30   30 60 5 E/projekt
(E/project)
Uczenie ze wzmocnieniem (1000-318bRL) (Reinforcement learning) 30 30   60 6 E
Seminaria magisterskie z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
(Master seminar in the field of machine learning and artificial intelligence)
    30 30 2 ZO
Przedmioty obieralne
(Elective courses)
60 60   120 12 E
 
II rok 2022/23 - I semestr W Ć L Razem  
Wyjaśnialne uczenie maszynowe
(Explainable machine learning) (1000-319bEML)
15 30 15 60 6 E
Staż w firmie lub wizyta studyjna
(Internship or study visit) (1000-319bINT)
    160 160 6 ZO
Uczenie maszynowe w dużej skali (1000-319bBML) (Large-scale machine learning) 30   30 60 6 E
Seminaria magisterskie z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
(Master seminar in the field of machine learning and artificial intelligence)
    30 30 2 referat
(talk)
Zespołowy projekt z uczenia maszynowego
(Team programming project in machine learning) (1000-319bTML)
    30 30 4 projekt
(project)
Przedmioty obieralne
(Elective courses)
30 30   60 6 E
 
II rok 2022/23 - II semestr            
Przedmioty obieralne
(Elective courses)
30 30   60 6 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie*
(General university courses)
60     60 6 E
Zespołowy projekt z uczenia maszynowego
(Team programming project in machine learning) (1000-319bTML)
    30 30 3 projekt
(project)
Seminaria magisterskie z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz złożenie pracy dyplomowej
(Master seminar in the field of machine learning and artificial intelligence)
    30 30 2 + 13 praca dyplomowa
(thesis)
 
Tok studiów łącznie (Total)         120  

* W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.