Algebra I z * 2019
Egzamin ustny jest w sali 3120
 • Pytania na egzamin
 • Zadania z kolokwium II

 • Terminy kolokwiów: 25.11 i 17.01

  Zasady oceniania:
  • 30% za udział w ćwiczeniach (prace domowe, kartkówki),
  • 25% pierwsze kolokwium (grupy)
  • 30% drugie kolokwium (pierścienie)
  • 15% egzamin ustno-pisemny

  Stare zadania
  Strona główna