Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

Seminarium badawcze poświęcone tematyce wnioskowań aproksymacyjnych, w szczególności problemom i metodom aproksymacji złożonych pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Z początkiem roku akademickiego 2021/22 seminarium przekształciło się w "Seminarium Systemy Inteligentne".


Lista referatów

 • 2011-11-04, godz. 16:15, 5440

  Mikhail Moshkov, Beata Zielosko

  King Abdullah University of Science and Technology as a Place for Studies, Work and Life

 • 2011-11-04, godz. 14:15, 5820

  Beata Zielosko

  Dynamic Programming Approach for Optimization of Approximate Decision Rules

  We consider the notion of approximate decision rule, describe a way for representation of the whole set of irredundant approximate decision rules based on directed acyclic graph with nodes that are subtables of the initial decision table, and present a way for sequential optimization of approximate ...

 • 2011-10-28, godz. 14:15, 5820

  Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski)

  SKALOWALNOŚĆ METOD EKSPLORACJI DANYCH I ODKRYWANIA WIEDZY W BAZACH DANYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZYBLIŻONYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ZBIORAMI ATRYBUTÓW

  W dziedzinach Odkrywania Wiedzy w Bazach Danych i Systemów Uczących się, opracowano wiele metod uczenia się klasyfikatorów o dużej skuteczności. Jednak wciąż konieczne są dalsze badania nad skalowalnością tych metod dla dużych zbiorów danych. Nowe narzędzia potrzebne są zarówno dla ...

 • 2011-10-14, godz. 16:15, 5820

  Dr Marianna Nicolosi Asmundo (University of Catania, Italy)

  Decision procedures based on dual tableaux for some logics of binary relations

  Seminarium organizowane wspólnie przez Zaklad Logiki Matematycznej Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Instytut Łączności We consider four fragments of the relational logic RL(1) obtained by posing some constraints on the terms constructed with the composition operator. In pa...

 • 2011-10-07, godz. 15:45, 5820

  Sebastian Stawicki

  Two rough set based feature ranking methods

  I briefly overview two rough set based feature ranking methods along with a new algorithm called Rough Attribute Ranker (RAR). RAR assesses the usefulness of features by measuring their impact on the reducts that contain them. The quality of the developed method was evaluated experimentally on both...

 • 2011-10-07, godz. 14:15, 5820

  Wojciech Jaworski (Uniwersytet Warszawski)

  Gramatyka Kategorialna Języka Polskiego

  Celem referatu jest prezentacja formalizmu gramatycznego opartego na niekomutatywnej intuicjonistycznej logice liniowej. Formalizm ten utożsamia wywody gramatyczne z twierdzeniami w logice liniowej. Przedstawię pełny system dowodowy dla mojej logiki a następnie pokażę w jaki sposób można go ...

 • 2011-10-04, godz. 14:15, 5820

  prof. Manfred Kudlek (University of Hamburg)

  Universality of automata below Turing Machines

  In the talk it is shown that there exist universal machines of the same kind for any primitive recursive space complexity function, and that there don't exist universal finite automata. The existence of universal pushdown automata is discussed too....

 • 2011-09-26, godz. 14:15, 5820

  Beata Zielosko (Uniwersytet Warszawski)

  Dynamic Programming Approach for Optimization of Decision Rules

  We are interested in the construction of short rules which cover many objects. In particular, the choice of short rules is connected with the Minimum Description Length principle. The rule coverage is important to discover major patterns in the data. Unfortunately, the problems of minimization of le...

 • 2011-06-17, godz. 14:15, 5820

  Shahid Hussain (KAUST)

  On relationships among various cost functions and with an uncertainty measure for decision trees

  This talk is devoted to the design of new tools for studying exact and approximate decision trees (α-decision trees). We present algorithms to study the relationships between number of misclassification and number of nodes with the depth of an exact decision tree. We also present an algorithm that ...

 • 2011-06-03, godz. 14:15, 5820

  Mikhail Moshkov (KAUST)

  Extensions of Dynamic Pogramming for Design and Analysis of Decision Trees and Rules

  The presentation is devoted to the description of new tools for decision tree study based on extensions of dynamic programming: sequential optimization of decision trees relative to different criteria, study of relationships between two cost functions, and between a cost function and uncertainty of ...

Strony