Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy dziedzin badań

Algebra i teoria liczb

Opis

Teoria pierścieni (głównie łącznych), teoria modułów, teoria grup, teoria półgrup i teoria liczb. Podejście teoriokratowe do struktur algebraicznych i inne gałęzie algebry uniwersalnej, włączając algebry częściowe.

Seminaria

Pracownicy i doktoranci

 • dr hab. Norbert Dojer

 • dr Łukasz Kubat

  Pierścienie nieprzemienne, teoria reprezentacji, algebra homologiczna

 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

  Algebra nieprzemienna, pierścienie grupowe, kohomologie

 • dr hab. Tomasz Maszczyk

  Geometria nieprzemienna

 • dr hab. Jerzy Matczuk, prof. UW

  Teoria pierścieni, algebry Hopfa

 • dr Arkadiusz Męcel

  Teoria pierścieni, teoria półgrup, algebry skończenie wymiarowe

 • prof. dr hab. Jan Okniński

  Pierścienie nieprzemienne, teoria półgrup, teoria macierzy

 • dr Konrad Pióro

  Algebra uniwersalna, w szczególności: teoria algebr częściowych, teoria krat, kraty podalgebr i kongruencji, reprezentacje grafowe algebr

 • prof. dr hab. Jacek Pomykała

  Elementarna i analityczna teoria licznb, kryptografia, pewne aspekty teorii złożoności obliczeniowej

 • dr Mikołaj Rotkiewicz

  Algebry Liego, gradowane rozmaitości, super-geometria

 • dr hab. Mariusz Skałba, prof. UW

  Teoria liczb: kongruencje wielomianowe i wykładnicze, multiplikatywne równania diofantyczne, krzywe eliptyczne, własności arytmetyczne rozwinięć, geometria liczb

 • dr Andrzej Strojnowski

  Pierścienie grupowe, teoria grup

 • dr Bartosz Źrałek

  Algorytmiczna teoria liczb, kryptografia klucza publicznego