Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Błażej Miasojedow opowie o podstawowych problemach obliczeniowych występujących w statystyce skupiając się na zadaniach pochodzących z podejścia bayesowskiego. Omówione zostaną algorytmy Monte Carlo dla aproksymacji rozkładu a posteriori metod optymalizacji korzystających ze stochastycznego gradientu. Ponadto przedstawione zostaną zastosowania metod obliczeniowych dla konkretnych modeli statystycznych.

Serdecznie zapraszamy na Festiwalową Niedzielę na naszym Wydziale! Seria ośmiu ciekawych wykładów, zakończona quizzem z nagrodami dla uważnych słuchaczy.
Niedziela, 24 września, od 11:00, s.4420.

KALENDARIUM

Granty, stypendia, konkursy

2023-10-03

PROJEKT NAWA nr umowy BPN/PPO/2021/1/00019/U/00001

Poszukuję magistranta do mojej grupy badawczej na MIM Uniwersytecie Warszawskim. Projekt dotyczy problemów związanych z regularnością i istnieniem dla topologicznych solitonów (nietrywialnych rozwiązań układów równań pewnych różniczkowych cząstkowych) w ramach grantu NAWA Polskie Powroty.

OFERTA:

2023-09-25

The scholarship's committee met on 18 September 2023.

The scholarship has been awarded to Jakub Jagiełła. Congratulations!

2023-09-17

One Ph.D. position in the project „Measure Data Problems” financed from National Science Centre (NCN) Sonata-Bis grant no. 2019/34/E/ST1/00120 is offered. The project is led by Iwona Chlebicka.

Requirements:

 • MSc in mathematics, computer science, physics, or other closely related fields

 • fluent written and spoken English and acquaintance with LaTeX

2023-09-17

Stypendium doktoranckie w grancie NCN Sonata Bis 2019/34/E/ST1/00120 ‘Measure data problems’ nie zostało przyznane.

Ogłoszenia

2023-10-01

Dnia 13 października 2023 r. (piątek) o godz. 12:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala Rady Wydziału), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskie:

mgr. Mohnisha Pattathurajana

Tytuł rozprawy: Commutative Images of Languages Over Infinite Alphabets (pol. Obrazy przemienne języków nad alfabetami nieskończonymi)

Promotor:

 • prof. dr hab. Sławomir Lasota (Uniwersytet Warszawski)

Promoto pomocniczyr:

 • dr Piotr Hofman (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • prof. Andrzej Murawski (Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania)
 • dr hab. Jan Otop (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. Karin Quaas (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy)

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Język obrony: Język angielski

Rozprawa doktorska oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2- ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/mohnish-pattathurajan.html

2023-09-28

Dnia 16 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala Rady Wydziału), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. Pawła Żuka

Tytuł rozprawy: Resource Allocation Methods for Serverless Cloud Computing Platforms (Metody alokacji zasobów w bezserwerowych platformach chmurowych)

Promotor:

 • dr hab. Krzysztof Rządca, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski (Politechnika Poznańska)
 • prof. Loris Marchal (ENS Lyon)
 • dr hab. inż. Bartosz Baliś, prof. ucz. (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Język obrony: Język angielski

Rozprawa doktorska oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2- ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/pawel-zuk.html

2023-09-20

Dnia 6 października 2023 r. o godz. 14:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. Grzegorza Skoraczyńskiego

Tytuł rozprawy: Algorithms and Computational Models in Chemical Analysis (Algorytmy i modele obliczeniowe w analizie chemicznej)

Promotor:

 • dr hab. Błażej Miasojedow, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • prof. Tomasz Burzykowski (Hasselt University)
 • prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Politechnika Śląska)

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Język obrony: Język polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://www.mimuw.edu.pl/doktoraty.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: pjarmola@mimuw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8.00 w dniu 20 września 2023 r. do godz. 15.00 w dniu 4 października 2023 r.

2022-09-01

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

więcej