Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 16 listopada 2023 roku zmarł prof. Ryszard Engelking, wybitny matematyk, światowej klasy topolog,a także znakomity tłumacz literatury francuskiej,wychowawca wielu pokoleń matematyków, dyrektor Instytutu Matematyki UW w latach 1981-1984 i 1996-1999. Człowiek skromny i prawy. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Rafał Latała z Instytutu
Matematyki naszego Wydziału zdobył nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "...za opracowanie narzędzi matematycznych, które umożliwiły udowodnienie hipotezy Talagranda dotyczącej procesów Bernoulliego”. Gratulujemy!

KALENDARIUM

Ogłoszenia

2023-11-06

Dnia 7 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Warszawie, w gmachu Wydziału MIMUW przy ulicy Banacha 2, w sali 2180 (sala Rady Wydziału), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. Błażeja Osińskiego

Tytuł rozprawy: Efficient Methods for Machine Learning in Sequential Decision Making (Wydajne metody uczenia maszynowego dla problemów sekwencyjnego podejmowania decyzji)

Promotor:

  • dr hab. Piotr Miłoś, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Paweł Wawrzyński (Politechnika Warszawska)
  • prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński (Politechnika Poznańska)
  • dr hab. Igor T. Podolak (Uniwersytet Jagielloński).

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Język obrony: Język polski

Rozprawa doktorska oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty- udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o- szkolnictwie-wyzszym/blazej-osinski.html

2022-09-01

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

więcej