Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

informacje dla studentów I roku znajdują się na stronie:

www.mimuw.edu.pl/witamy-na-mim

Zapraszamy do śledzenia działalności Koła Pasjonatów Matematyki! Koło organizuje douczki dla studentów, wykłady popularno-matematyczne dla wszystkich entuzjastów i wykłady matematyczne dla koneserów.

Błażej Miasojedow opowie o podstawowych problemach obliczeniowych występujących w statystyce skupiając się na zadaniach pochodzących z podejścia bayesowskiego. Omówione zostaną algorytmy Monte Carlo dla aproksymacji rozkładu a posteriori metod optymalizacji korzystających ze stochastycznego gradientu. Ponadto przedstawione zostaną zastosowania metod obliczeniowych dla konkretnych modeli statystycznych.

Serdecznie zapraszamy na Festiwalową Niedzielę na naszym Wydziale! Seria ośmiu ciekawych wykładów, zakończona quizzem z nagrodami dla uważnych słuchaczy.
Niedziela, 24 września, od 11:00, s.4420.

KALENDARIUM

Granty, stypendia, konkursy

2023-09-25

The scholarship's committee met on 18 September 2023.

The scholarship has been awarded to Jakub Jagiełła. Congratulations!

2023-09-17

One Ph.D. position in the project „Measure Data Problems” financed from National Science Centre (NCN) Sonata-Bis grant no. 2019/34/E/ST1/00120 is offered. The project is led by Iwona Chlebicka.

Requirements:

 • MSc in mathematics, computer science, physics, or other closely related fields

 • fluent written and spoken English and acquaintance with LaTeX

2023-09-17

Stypendium doktoranckie w grancie NCN Sonata Bis 2019/34/E/ST1/00120 ‘Measure data problems’ nie zostało przyznane.

2023-08-30
Doktorant/stypendysta, któremu zostanie przyznane stypendium będzie uczestniczył w działaniach przewidzianych harmonogramem prac projektu badawczego NCN pt. „Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji”, którego kierownikiem jest prof. UW dr hab. Magdalena Stobińska, i dołączy do grupy badawczej skupionej wokół problematyki informacji i optyki kwantowej (więcej na stronie: ttps://www.stobinska-group.eu/).

Ogłoszenia

2023-09-20

Dnia 6 października 2023 r. o godz. 14:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. Grzegorza Skoraczyńskiego

Tytuł rozprawy: Algorithms and Computational Models in Chemical Analysis (Algorytmy i modele obliczeniowe w analizie chemicznej)

Promotor:

 • dr hab. Błażej Miasojedow, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • prof. Tomasz Burzykowski (Hasselt University)
 • prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Politechnika Śląska)

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Język obrony: Język polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://www.mimuw.edu.pl/doktoraty.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: pjarmola@mimuw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8.00 w dniu 20 września 2023 r. do godz. 15.00 w dniu 4 października 2023 r.

2023-09-18

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Polaczyka

Dnia 26 września 2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Bartłomieja Polaczyka

mgr. Bartłomieja Polaczyka

Tytuł rozprawy: Concentration of Measure and Functional Inequalities (pol. Koncentracja miary i nierówności funkcyjne)

Promotor:

 • dr hab. Radosław Adamczak, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Kamil Kaleta (Politechnika Wrocławska)
 • dr Tomasz Tkocz (Carnegie Mellon University)
 • prof. Bogusław Zegarliński (Imperial College London)

Dyscyplina naukowa: Matematyka

Język obrony: Język polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:

Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji nad w/w rozprawą doktorską proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie maila na adres: rnd.matinf@uw.edu.pl najpóźniej do dn. 22 września 2023 roku. Osoby te otrzymają zwrotny link do wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się publiczna obrona w/w rozprawy.

2022-09-01

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

więcej