Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

Seminarium badawcze poświęcone tematyce wnioskowań aproksymacyjnych, w szczególności problemom i metodom aproksymacji złożonych pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Z początkiem roku akademickiego 2021/22 seminarium przekształciło się w "Seminarium Systemy Inteligentne".


Lista referatów

 • 2017-05-19, godz. 15:30, 5820

  Zbigniew Bonikowski, Sebastian Sakowski, Jacek Waldmajer (Uniwersytet Opolski)

  Skończony deterministyczny automat "krawiecki"

  W referacie przedstawiony zostanie aparat formalny, w ramach którego zdefiniowano pewien skończony deterministyczny automat zwany automatem 'krawieckim'. Zaproponowany automat 'krawiecki' stanowi formalne ujęcie pewnego rodzaju biomolekularnego automatu wykorzystującego DNA...

 • 2017-04-21, godz. 15:30, 5820

  Konrad Żołna (Uniwersytet Jagielloński)

  Improving the Performance of Neural Networks in Regression Tasks Using Drawering

  The method presented extends a given regression neural network to make its performance improve. The modification affects the learning procedure only, hence the extension may be easily omitted during evaluation without any change in prediction. It means that the modified model may be evaluated as qui...

 • 2017-03-31, godz. 15:30, 5820

  Wojciech Świeboda (MIMUW)

  Metodyka wyznaczania średniodobowych natężeń dla dróg szybkiego ruchu na podstawie ograniczonych pomiarów

  Na prezentacji przedstawię problem estymacji SDR (średnia dobowa roczna ruchu) na podstawie pomiarów jednodniowych lub pomiarów z kilku wybranych dni w roku. Problemy to: (1) jak wyznaczyć SDR na podstawie tych pomiarów, (2) jak wybrać najlepsze dni do pomiarów.&nb...

 • 2017-03-03, godz. 15:30, 5820

  Ivo Duentsch (Department of Computer Science, Brock University)

  Knowledge structures and skill assignments: Structural tools for diagnostic assessment

  The overall aim of any assessment is to determine the skills a subject masters, and the more skills one has to solve the problems, the more problems one will solve; this simple idea is at the basis of all common theories of ability tests. Apart from this idea, the theories diverge in their assumptio...

  Materiały dotyczące referatu

 • 2017-01-27, godz. 15:30, 5820

  Krzysztof Pancerz (Uniwersytet Rzeszowski i WSiZ Rzeszów)

  Systemy informacyjne, zbiory przybliżone i ontologie

  W referacie przedstawione zostaną wybrane przykłady powiązania teorii zbiorów przybliżonych oraz ontologii w kontekście systemów informacyjnych/decyzyjnych nad grafami ontologicznymi. W takich systemach, wartości atrybutów są pojęciami (klasami) lub indywiduami zdefiniow...

 • 2017-01-20, godz. 15:30, 5820

  Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski)

  Szybkie Obliczenia na Podsumowaniach Danych – „Infobright’s Approximate Query” oraz Przykłady Algorytmów Eksploracyjnych

  Infobright od pewnego czasu opracowuje silnik bazodanowy (o nazwie IAQ) nakierowany na szybkie aproksymacyjne odpowiedzi na kwerendy SQL. Silnik bazuje na idei przechowywania oryginalnych danych jedynie w formie ich zgranulowanych podsumowań (wyrażanych np. poprzez histogramy i najistotniejsze kor...

 • 2015-09-11, godz. 15:00, 5820

  Eunika Mercier-Laurent (University Jean Moulin Lyon 3, Francja)

  Multiple Facets of Knowledge Management

  STRESZCZENIE:   Since years, Knowledge Management (KM) has been practiced in various organizations with multiple focuses and goals. While the most known application fields are management and IT, all areas are involved but separately in most cases. Although several AI methods have been leverag...

 • 2015-06-29, godz. 09:00, 2180

  CfP - THE SIXTH ROUGH SET THEORY WORKSHOP

 • 2014-12-12, godz. 14:15, 5820

  Bartłomiej Starosta (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych)

  Metazbiory i ich zastosowania

  Metazbiory to nowe podejście do częściowego należenia elementu do zbioru, inspirowane metodą forsingu w klasycznej teorii mnogości. Metazbiory służą do reprezentowania i przetwarzania rozmytych, nieprecyzyjnych pojęć i danych, podobnie jak zbiory rozmyte lub przybliżone. ...

 • 2014-11-14, godz. 14:15, 5820

  Sebastian Widz (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk)

  Tworzenie zespołów klasyfikatorów w oparciu o hierarchiczne metody grupowania i teorię zbiorów przybliżonych

  Łączenie pojedynczych (bazowych) klasyfikatorów w zespoły w celu poprawienia jakości predykcji jest znaną i często stosowaną techniką. Na potrzeby niniejszej prezentacji przyjmiemy, że klasyfikator bazowy jest zdefiniowany jako zbiór reguł decyzyjnych tworzonych w oparciu o teorię zbior...

Strony