Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Regulamin przebywania w budynku

Dotyczy zasad wchodzenia, przebywania i wychodzenia z budynku WYDZIAŁU MATEMATYKI,INFORMATYKI I MECHANIKI

 1. WCHODZENIE I WYCHODZENIE Z BUDYNKU
  1. Drzwi do budynku są otwarte w dni powszednie w godz.7.45 - 22.00. W tym czasie można wchodzić i wychodzić bez ograniczeń.
  2. Drzwi do budynku są zamknięte w dni powszednie w godz.22.00 -7.45 ora święta i dni wolne od pracy. Zamknięte drzwi obsługuje strażnik, z wyłączeniem godzin 23.00 - 24.00 i 4.30 - 5.00.
 2. PRZEBYWANIE W BUDYNKU
  1. W dni powszednie w godz.7.45 - 22.00 w budynku można przebywać bez ograniczeń.
  2. W dni powszednie w godz. 22.00 - 7.45 oraz w święta i dni wolne od pracy w budynku mogą przebywać tylko pracownicy Wydziału MIM i osoby towarzyszące oraz studenci upoważnieni przez pracowników.
 3. WNOSZENIE I WYNOSZENIE SPRZĘTU
  1. Przy wnoszeniu na teren Wydziału sprzętu komputerowego lub przedmiotów, które mogłyby stanowić majątek trwały Wydziału należy wypełnić w portierni KARTĘ WNIESIENIA.
  2. Przy wynoszeniu sprzętu komputerowego lub przedmiotów mogących stanowić majątek trwały Wydziału należy okazać strażnikowi przepustkę wydaną przez Sekcję Gospodarcza lub powołać się na wpis w KARCIE WNIESIENIA.
 4. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Przed otworzeniem drzwi w celu przepuszczenia osoby wchodzącej lub wychodzącej strażnik ma obowiązek ustalić tożsamość tej osoby poprzez sprawdzenie podanego nazwiska z listą pracowników lub wykazem upoważnień.
  2. Osoby przebywające w budynku w dni świąteczne i wolne od pracy są zobowiązane odnotować swoją obecność w zeszycie znajdującym się u strażnika.
  3. Regulamin obowiązuje również pracowników i studentów Wydziału Biologii (na mocy porozumienia z dnia 7.10.1999 roku).
  4. W okresie wakacji letnich ze względów bezpieczeństwa mogą obowiązywać inne godziny zamknięcia drzwi do budynku w dni powszednie. O wszystkich zmianach pracownicy i studenci Wydziału zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem listem przesłanym pocztą elektroniczną.