Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Logowanie do USOSweba i na pocztę studencką

Logowanie do USOSweba

  1. Wejdź na stronę wydziałowego lub centralnego USOSweba.

  2. Jako login podaj swój PESEL.

  3. Jako hasło podaj hasło z systemu IRK.

Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, skontaktuj się z sekcją studencką, która wygeneruje dla Ciebie login i hasło. Informacje te zostaną przesłane na adres emailowy podany w IRK.

Logowanie na pocztę studencką MIM

  1. Wejdź na pocztę studencką .

  2. Jako login podaj swój identyfikator. Jest on postaci xy123456, gdzie x - to pierwsza litera Twojego imienia, y - pierwsza litera Twojego nazwiska, a 123456 - numer albumu. Używaj małych liter alfabetu bez polskich znaków. Na przykład: Łukasz Żebrowski, numer albumu 345123 będzie miał login: lz345123. Swój identyfikator możesz także podejrzeć w USOSwebie w Informacjach o użytkowniku widocznych w prawym dolnym rogu zakładki Mój USOSweb.

  3. Jako hasło podaj hasło z systemu IRK.

Rozwiązywanie problemów

  1. Jeśli udaje Ci się zalogować do USOSweba, ale masz problemy z logowaniem do poczty studenckiej (może się tak zdarzyć. jeśli w haśle w IRK użyłeś polskich liter), zmień hasło w USOSwebie. Po około 15-25 minutach spróbuj zalogować się na pocztę używając nowego hasła.

  2. Jeśli masz problem z zalogowaniem się do USOSweba, skontaktuj się z sekcją studencką, która zresetuje Twoje hasło.

Więcej szczegółowych informacji o zasobach wydziałowych znajdziesz  w informatorze laboratorium komputerowego .