Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy dziedzin badań

Teoria prawdopodobieństwa i analiza stochastyczna

Opis

Zachowanie graniczne procesów stochastycznych, analiza stochastyczna, nierówności martyngałowe i inne nierówności stochastyczne, twierdzenia graniczne dla U-statystyk i teoria chaosu losowego, zastosowania w geometrii wypukłej i teorii grafów.

Pracownicy i doktoranci

 • dr hab. Radosław Adamczak, prof. ucz.

  Koncentracja miary, prawdopodobieństwo w przestrzeniach Banacha, U-statystyki, macierze losowe, metody probabilistyczne w geometrii wypukłej

 • prof. dr hab. Witold Bednorz, prof. UW

  Ogólna teoria procesów w powiązaniu z analizą funkcjonalną i teorią aproksymacji, metody miary majoryzującej

 • dr Michał Brzozowski

 • prof. dr hab. Jacek Jakubowski

  Analiza stochastyczna; zastosowania do matematyki finansowej

 • prof. dr hab. Rafał Latała

  Teoria chaosów losowych i U-statystyk, oszacowania ogonów i momentów, twierdzenia graniczne. Metody losowe w analizie i geometrii wypukłej, nierówności stochastyczne

 • prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz

  Nierówności stochastyczne, metody losowe w analizie, teorii grafów, dyskretnej analizie harmonicznej i geometrii wypukłej

 • prof. dr hab. Adam Osękowski

  Nierówności dla martyngałów przemiennych i nieprzemiennych, metoda Burkholdera

 • prof. dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba

  Procesy dyfuzji na fraktalach, nierówności różniczkowe i ich zastosowania w rachunku prawdopodobieństwa

 • dr Mateusz Rapicki

 • dr Marta Strzelecka

 • dr Michał Strzelecki

 • dr hab. Anna Talarczyk-Noble, prof. UW

  Analiza stochastyczna, procesy stochastyczne o wartościach w przestrzeni dystrybucji, twierdzenia graniczne dla procesów empirycznych związanych z układami cząstek, analiza odpowiednich procesów granicznych