Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy dziedzin badań

Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne

Opis

Rzeczywista i zespolona dynamika jednowymiarowa, geometria zbiorów fraktalnych, wielowymiarowa dynamika zespolona, teoria osobliwości pól wektorowych i dystrybucji oraz dziedziny pokrewne w rzeczywistej geometrii analitycznej.

Seminaria

Pracownicy i doktoranci

 • prof. dr hab. Krzysztof Barański

  Dynamika zepolona, geometria zbiorów fraktalnych

 • dr hab. Marcin Bobieński

  Geometria różniczkowa, wielomianowe pola wektorowe, uogólnione całki abelowe i cykle graniczne wielowymiarowych układów różniczkowych

 • dr hab. Maciej Borodzik

  Afiniczna geometria algebraiczna (klasyfiakcja zespolonych krzywych algebraicznych na płaszczyźnie, zastosowania do problemu cykli granicznych wielomianowych pól wektorowych)

 • dr hab. Galina Filipuk

  Równania różniczkowe zwyczajne: równania liniowe (typu Fuchs'a) i nielinowe (równania Painleve), funkcje specialne (funkcja hipergeometryczna, Heun'a i inne)

 • dr hab. Paweł Goldstein

  Skończenie i nieskończeniewymiarowe potoki gradientowe, osobliwości analitycznych pól wektorowych; układy parabolicznych i eliptycznych nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych; rachunek wariacyjny na przestrzeniach metrycznych z miarą

 • dr hab. Piotr Mormul, prof. UW

  Osobliwości układów Pfaffa i dystrybucji, geometryczna teoria sterowania; geometria kontaktowa

 • dr Waldemar Pałuba

  Jednowymiarowa dynamika rzeczywista

 • prof. dr hab. Anna Zdunik

  Dynamika holomorficzna, teoria ergodyczna gładkich układów dynamicznych

 • prof. dr hab. Henryk Żołądek

  Równania różniczkowe: wielomianowe pola wektorowe, postaci normalne osobliwości, holomorficzne foliacje