Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

Seminarium badawcze poświęcone tematyce wnioskowań aproksymacyjnych, w szczególności problemom i metodom aproksymacji złożonych pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Z początkiem roku akademickiego 2021/22 seminarium przekształciło się w "Seminarium Systemy Inteligentne".


Lista referatów

 • 2012-03-09, godz. 14:15, 5820

  Jonas Poelmans (Katholieke Univ. Leuven, Belgia)

  Text and process mining with Formal Concept Analysis

  Text mining scientific papers, process mining healthcare data and CORDIET softwaresystem. In the first part of this talk we show how we used Formal Concept Analysis (FCA) to analyze recent literature on FCA and some closely related disciplines using FCA. We collected 1072 papers published between 2...

 • 2012-03-02, godz. 15:00, 5820

  Krzysztof Sopyła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

  Akceleracja procesu treningu alg. SVM dla dużych i rzadkich zbiorów danych

  Praca skupia się na przyspieszeniu procesu treningu algorytmu SVM dla dużych zbiorów danych (>100k instancji). Poruszany problem rozwiązywany jest przy pomocy znanych algorytmów z teorii optymalizacji w rozwiązywaniu zadania optymalizacji kwadratowej pojawiającego się przy treningu SVM (zar...

 • 2012-03-02, godz. 14:15, 5820

  Jonas Poelmans (Katholieke Univ. Leuven, Belgia)

  Text mining police data, 4 case studies on identifying domestic violence, human trafficking, terrorism and pedophile suspects in an overload of textual information

  In the first part of this talk we introduce a human-centered process for knowledge discovery from unstructured text that makes use of Formal Concept Analysis and Emergent Self Organizing Maps. The knowledge discovery process is conceptualized and interpreted as successive iterations through the Conc...

 • 2012-02-24, godz. 14:15, 5820

  Sinh Hoa Nguyen (Uniwersytet Warszawski)

  Wielowarstwowe uczenie relacji. Podejście zbiorów przybliżonych.

  W wielu algorytmach eksploracji danych zakłada się, że dane do analizy są jednorodne pod względem typu i struktury. Dane w rzeczywistych aplikacjach są na ogół bardziej złożone. Mogą być one różnych typów (np. dokumenty, autorzy, afiliacja w systemach wyszukiwania informacji, sytuacje...

 • 2012-02-17, godz. 14:15, 5820

  Paweł Betliński (Uniwersytet Warszawski)

  "No free lunch" na przykładzie prostej gry logicznej

  Tematem referatu będzie Sokoban - ciekawa jednoosobowa gra logiczna, łącząca w sobie prostotę i elegancję reguł z potencjalnie dużym i urozmaiconym intelektualnym wyzwaniem. Gra stanowi interesujący materiał badawczy dla sztucznej inteligencji, wziąwszy pod uwagę, że człowiek (w miarę...

 • 2011-12-16, godz. 14:15, 5820

  Marcin Kowalski (Uniwersytet Warszawski)

  Wykorzystanie rachunku granularnego w opymalizacji relacyjnego silnika bazodanowego

  W trakcie seminarium przedstawię zagadnienia, nad którymi dotychczas pracowałem, a które w założeniu będą podstawą mojej pracy doktorskiej. Zagadnienia opierają się na wykorzystaniu paradygmatu obliczeń granularnych (ang. granular computing) w optymalizacji przechowywania i wykorzystania...

 • 2011-12-09, godz. 14:15, 5820

  Paweł Kierat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  Interpretacja zapytań w języku naturalnym do wyszukiwarki semantycznej

  Celem mojego referatu jest prezentacja przykładu zastosowaniagramatyki kategorialnej dla języka polskiego jako narzędzia doparsowania zapytań do wyszukiwarki semantycznej zadawanych w językunaturalnym. Omówię w jaki sposób kluczowe pojęcia składniwspółczesnego języka polskiego przekład...

 • 2011-12-02, godz. 14:15, 5820

  Łukasz Puławski (Uniwersytet Warszawski)

  Wybrane problemy wykrywania wzorców w procesie wytwarzania oprogramowania

  W referacie chciałbym przedstawić kilka problemów związanych z tematyką mojej pracy doktorskiej, która dotyczy wykrywania wzorców strukturalno-czasowych w rocesie wytwarzania oprogramowania. Podczas wystąpienia postaram się odpowiedzieć na następujące pytania: * Jaką strukturę maj...

 • 2011-11-25, godz. 14:15, 5820

  Adam Krasuski

  Obliczenia analityczne w hurtowni dokumentów tekstowych o modelu relacyjnym

  W architekturze wyszukiwarki semantycznej SONCA rozwijanego w ramach projektu SYNAT wyodrębnione zostały cztery podstawowe moduły: 1. "Hurtownia lokalna": repozytorium informacji o dostępnych dokumentach. 2. Serwer indeksów analitycznych. 3. Serwer indeksów transakcyjnych. 4. Interfejs z użyt...

 • 2011-11-18, godz. 14:15, 5820

  Andrzej Janusz (Uniwersytet Warszawski)

  Learning of a Similarity Relation from Highly Dimensional Data - omówienie projektu rozprawy doktorskiej

  W czasie wystąpienia chciałbym zaprezentować konspekt mojej rozprawy doktorskiej. Dotyczy ona problemu uczenia się relacji podobieństwa z danych, z szczególną uwagą poświęconą na przypadek, gdy dane są wielowymiarowe (liczba atrybutów przekracza dziesiątki tysięcy). Przykładem takich...

Strony