Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy seminarów

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze


Organizatorzy

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

 • 21 października 2004 12:15
  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowania momentów chaosów gaussowskich
  Omówimy problem oszacowania momentów chaosów gaussowskich. Znane do tej pory precyzyjne szacowania dla chaosów rzędu 3 i wyżej wymagają użycia supremów pewnych procesów empirycznych. Sformułujemy hipotezę mówiącą, że momenty chaosów gaussowskich są równoważne pewnej deterministycznej …

 • 14 października 2004 12:15
  Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
  O związkach między chaosem gaussowskim i rademacherowym
  Omówię zagadnienia, które w naturalny sposób pojawiły się w badaniach z dziedziny analizy harmonicznej na kostce dyskretnej. Ryan O'Donnell i Elchanan Mossel zauważyli, że pewne wyniki z tej dziedziny można by stosunkowo łatwo otrzymać, jeśli …

 • 22 kwietnia 2004 12:15
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówność silnego i słabego typu dla martyngałów gaussowskich oraz nierówność silnego typu dla pewnej nowej dominacji
  Udowodnimy, że zachodzą nierówności silnego i słabego typu dla martyngałów gaussowskich M, N takich, że dla n=1,2,3,... mamy E(d_n^2|F_{n-1}) <= E(e_n^2|F_{n-1}), n=1,2,3,... gdzie (d_n), (e_n) oznaczają ciągi różnic martyngałów M, N odpowiednio. Ponadto udowodnimy nierówność …

 • 15 kwietnia 2004 12:15
  Paweł Wolff (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowania momentów sum niezależnych zmiennych losowych a metoda hiperkontrakcji
  W ramach referatu zamierzam dokonać przeglądu wyników dotyczących oszacowań momentów sum niezależnych zmiennych losowych. Konkretniej chodzi o nierówności typu |S_n|_p <= c_1(p) |sup_{1<=k<=n} |X_k||_p + c_2(p) |S_n|_1, gdzie (X_k) jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o …

 • 25 marca 2004 12:15
  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
  Zastosowania miar majoryzujących
  Postaram się omówić możliwe uogólnienia klasycznych rezultatów dotyczących ograniczoności procesów stochastycznych. Pokażę wariant oszacowania przez miary majoryzujące, gdy proces kontrolowany jest przez wiele funkcji Younga. Następnie zamierzam udowodnić warunek dostateczny dla ograniczoności gaussowskich chaosów wymiaru …

 • 18 marca 2004 12:15
  prof. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
  Miary majoryzujące i metryki minoryzujące.
  W referacie przedstawimy wyniki podające warunki na to by dla zadanej funkcji Younga $\Phi$ istniała silniejsza metryka $\rho$ (podamy sposob jej konstrukcji) o własności: dla dowolnego procesu $(X_t, t \in T)$ określonego na przestrzeni metrycznej …

 • 11 marca 2004 12:15
  Radosław Adamczak (IM PAN)
  Prawo iterowanego logarytmu
  Dla rzeczywistych U-statystyk rzędu 2 od pewnego czasu znane są warunki konieczne i dostateczne na zachodzenie PIL. Wykażę, że analog tych warunków dla przestrzeni Hilberta pociąga PIL, jednak nie jest warunkiem koniecznym. Przedstawię także warunki …

 • 26 lutego 2004 12:15
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Porównanie norm Orlicza martyngałów słabo dominowanych, ciąg dalszy

 • 19 lutego 2004 12:15
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Porównanie norm Orlicza martyngałów słabo dominowanych
  Niech M, N będą dwoma martyngałami o wartościach w przestrzeniach Hilberta, takimi, że N słabo dominuje M. Niech F będzie rosnącą funkcją wypukłą na półprostej dodatniej, a |.| - normą Orlicza wyznaczoną przez tę funkcją. …

 • 12 lutego 2004 12:15
  prof. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
  Splot procesów gaussowskich z semimartyngałami
  W referacie udowodnimy że splot niezależnych procesów, z których jeden jest ciągłym stacjonarnym procesem gaussowskim a drugi semimartyngałem jest procesem ciągłym. Jest to ugólnienie wyniku referowanego na posiedzniu w dniu 9 X 2004 r. Uogólnienie …

 • 15 stycznia 2004 12:15
  Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
  Zagadnienia optymalnego stopowania a problem Skorohoda
  W referacie przedstawię skrótowo rozwiązanie następującego problemu stopowania: niech $X$ będzie dyfuzją nieograniczoną, $S$ jej procesem maksimum, a $f,c$ dwoma funkcjami klasy $C^1$, znaleźć $V=\sup_T E[f(S_T)-\int_0^T c(X_s)ds]$, gdzie supremum jest brane po wszystkich momentach stopu …

 • 18 grudnia 2003 12:00
  Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
  Dyfuzje ułamkowe na przestrzeniach metrycznych i twierdzenie Bourgaina-Brezisa-Mironescu
  Jeżeli na przestrzeni metrycznej X istnieje dyfuzja ułamkowa (proces Markowa, którego gęstość przejścia spełnia własność "słabego skalowania"), to przestrzeń ta posiada wiele własnosci pokrewnych przestrzeni Euklidesowej. W szczególności przenosi się na nią twierdzenie Bourgaina-Brezisa-Mironescu mówiące, …

 • 11 grudnia 2003 12:15
  Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
  Zbieżność fluktuacji "procesów przebywania" układów cząstek
  W chwili t=0 mamy w R^d standardowy poissonowski układ cząstek, które następnie poruszają się niezależnie, zgodnie ze standardowym procesem alfa-stabilnym. Ponadto, po czasie wykładniczym cząstka albo ginie albo, z prawdopodobieństwem 1/2, rozszczepia się na dwie, …

 • 25 listopada 2003 15:15
  Piotr Sniady (Uniwersytet Wroclawski)
  Mild introduction to free probability
  Free probability theory was initiated around 1985 by Voiculescu in order to answer some questions concerning certain von Neumann algebras. Today is a self--standing mathematical theory with fascinating links to topics such as random matrices, …

 • 20 listopada 2003 12:15
  Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
  Własność Matsumoto-Yor'a
  W 1998 roku Matsumoto i Yor, badając funkcjonały wykładniczego ruchu Browna, odkryli przekształcenie zachowujące niezależność zmiennych losowych o rozkładach GIG i gamma (własność MY). W 2000 roku otrzymano macierzową wersję tej własności (dla rozkładu Wisharta …