Podstawy matematyki

I rok informatyki 2019/2020


Klasówka: zadania i rozwiązania
Klasówka poprawkowa: zadania i rozwiązania
Egzamin: zadania i rozwiązania
Egzamin poprawkowy: zadania i rozwiązania


Materiały pomocnicze (PDF):    skrypt,     zadania,    obrazki:   część 1,   dodatek 14 XI,   część 2,   część 3.    


Ocena końcowa z przedmiotu zostanie ustalona (w pierwszym terminie)
na podstawie maksimum z dwóch wielkości:
1. Wynik egzaminu;
2. Średnia ważona wyniku klasówki (30%) i egzaminu (70%).
Punkty z klasówki poprawkowej nie liczą się do wyniku końcowego.

W drugim terminie ocena końcowa będzie ustalana na podstawie egzaminu.


Klasówki, egzaminy i zadania domowe z lat 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19.Proszę o zgłaszanie błędów w notatkach pocztą elektroniczną na adres urzy(małpa)mimuw.edu.pl