Podstawy matematyki

I rok informatyki 2016/2017


Egzamin poprawkowy: zadania i rozwiązania
Wyniki są widoczne w Usosie.


Egzamin: zadania i rozwiązania
Wyniki są widoczne w Usosie.


Klasówka: zadania i rozwiązania
Wyniki są widoczne w Usosie. Klasówkę uważamy za zaliczoną, gdy uzyskana liczba punktów wynosi co najmniej 12. Pozostałe osoby powinny zaliczyć klasówkę poprawkową.

Klasówka poprawkowa: zadania i rozwiązania
Wyniki są widoczne w Usosie. Klasówkę poprawkową uważamy za zaliczoną, gdy uzyskana liczba punktów wynosi co najmniej 13.


Ocena końcowa z przedmiotu zostanie ustalona (w pierwszym terminie)
na podstawie maksimum z dwóch wielkości:
1. Wynik egzaminu (70 p. = 100%);
2. Średnia ważona wyniku klasówki (30 p. = 30%) i egzaminu (70 p. = 70%).
Punkty z klasówki poprawkowej nie liczą się do wyniku końcowego.

W drugim terminie ocena końcowa będzie ustalana na podstawie egzaminu.


Materiały pomocnicze (PDF):    Skrypt     Zadania     Obrazki, część I część II ,   część III .   Dodatkowe obrazki (27 X)   


Klasówki, egzaminy i zadania domowe z lat 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 i 2015/16.


Zajęcia wyrównawcze:
poniedziałki, godz. 18.00, sala 2100
piątki, godz. 14:00, sala 3180.


Proszę o zgłaszanie błędów w notatkach pocztą elektroniczną na adres urzy(małpa)mimuw.edu.pl