Podstawy matematyki

I rok informatyki 2017/2018


Klasówka: zadania i rozwiązania
Wyniki są widoczne w Usosie. Klasówkę uważamy za zaliczoną, gdy uzyskana liczba punktów wynosi co najmniej 12. Pozostałe osoby powinny zaliczyć klasówkę poprawkową.
Prace można obejrzeć w poniedziałek 8 stycznia w godz. 16.30 - 18:
-- zadanie 1 w pokoju nr 5810 lub 5820;
-- zadanie 2 w pokoju nr 4220.


Klasówka poprawkowa: zadania i rozwiązania


Materiały pomocnicze (PDF):    Skrypt     Zadania    Obrazki.   


Klasówki, egzaminy i zadania domowe z lat 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 , 2015/16 i 2016/17.


Ocena końcowa z przedmiotu zostanie ustalona (w pierwszym terminie)
na podstawie maksimum z dwóch wielkości:
1. Wynik egzaminu;
2. Średnia ważona wyniku klasówki (30%) i egzaminu (70%).
Punkty z klasówki poprawkowej nie liczą się do wyniku końcowego.

W drugim terminie ocena końcowa będzie ustalana na podstawie egzaminu.


Proszę o zgłaszanie błędów w notatkach pocztą elektroniczną na adres urzy(małpa)mimuw.edu.pl