English version  zmień styl strony

© Eryk Kopczyński  strona domowa 

Start

Badania

Studenci

Konkursy

Galeria

Gry/projekty

Linki

Kontakt

Historia
Prowadzone dotychczas zajęcia: (w przypadku zajęć w roku akademickim n/n+1 jako rok podaję n, nawet dla zajęć w semestrze letnim) My courses: (for the courses in the summer semester of n/n+1, the year is given as n, even though these physically happen in year n+1)
 • 2017, 2012: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - wykład (strona przedmiotu)
 • 2017: Algorithmics (Data Science program by the Faculty of Economic Sciences) -- lecture (strona przedmiotu)
 • 2008-2017: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ćwiczenia i laboratorium
 • 2016-2017, 2008-2011: Wstęp do programowania - ćwiczenia i laboratorium
W przeszłości:
 • 2005-2007: Matematyka dyskretna (1, 2) - ćwiczenia (stary program)
 • 2005: Metody programowania - laboratorium
 • 2006, 2008: Algorytmiczne aspekty teorii gier - ćwiczenia
 • 2007: Teoria złożoności - ćwiczenia
 • 2007, 2009: Matematyka dyskretna - ćwiczenia
 • 2008-2009: Języki, automaty i obliczenia - ćwiczenia
 • 2011-2016: Algorytmy i struktury danych - ćwiczenia - laboratorium
 • 2011-2015: Języki i paradygmaty programowania - laboratorium
 • 2011-2016: Złożoność obliczeniowa - ćwiczenia

Konsultacje: najlepiej się umówić e-mailem, wtedy postaram się znaleźć termin dogodny dla obu stron. Prawdopodobnie byłby to poniedziałek, środa, lub piątek. Propozycje prac magisterskich: patrz tutaj

Oceń prowadzącego

Start

Research

Students

Contests

Gallery

Games & projects

Links

Contact

History