English version  zmień styl strony

© Eryk Kopczyński  strona domowa 

Start

Badania

Studenci

Konkursy

Galeria

Gry/projekty

Linki

Kontakt

Historia

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka -- 2017

Zasady zaliczania

 • Do dopuszczenia do egzaminu konieczne jest:
  • zaliczenie kolokwium lub kolokwium poprawkowego (wynik kolokwium jest binarny -- można zaliczyć albo nie)
  • zaliczenie laboratorium -- należy oddać prowadzącemu rozwiązania 4 zadań, z czego co najmniej 3 muszą być oddane w terminie
 • Egzamin składa się z części testowej i teoretycznej (patrz archiwum zadań na dole strony)
 • Na kolokwiach i zadaniowej części egzaminu można mieć jedną kartkę A4 z notatkami
 • Autoryzowana kartka z notatkami

Materiały dla studentów

 • Ćwiczenia i wykłady (smurf)
 • Repozytorium z zadaniami laboratoryjnymi
 • Instrukcja instalowania wymaganego środowiska w laboratorium:
  pyvenv rpis
  source rpis/bin/activate
  # each of the next 3 lines might take a while
  pip install numpy
  pip install matplotlib
  pip install jupyter
  # after all this you can start by doing
  jupyter notebook
  # next time you need to 
  source rpis/bin/activate
  # this^ might be worth aliasing
  # and then
  jupyter notebook
  # clone the problems repository
  git clone https://marcinmucha@bitbucket.org/marcinmucha/rpis2016.git
  
 • Skrypt ze statystyki

Archiwum zadań

Edycja20082009201020112012
Kolokwium PDF PDF PDF PDF PDF
Kolokwium poprawkowe PDF PDF ? ? PDF
Zadanie zaliczeniowe ? PDF PDF brak PDF
Test brak PDF PDF PDF PDF
Egzamin PDF PDF PDF PDF PDF
Test poprawkowy brak ? ? ? PDF ;)
Egzamin poprawkowy PDF ? ? ? PDF

rozwiazanie zadania 2 z kolokwium poprawkowego 2009
Egzamin i test dla NSI 2009/10.

Start

Research

Students

Contests

Gallery

Games & projects

Links

Contact

History