English version  zmień styl strony

© Eryk Kopczyński  strona domowa 

Start

Badania

Studenci

Konkursy

Galeria

Gry/projekty

Linki

Kontakt

Historia

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka -- 2017-2021

Zasady zaliczania

 • Do dopuszczenia do egzaminu konieczne jest:
  • zaliczenie kolokwium lub kolokwium poprawkowego (wynik kolokwium jest binarny -- można zaliczyć albo nie)
  • zaliczenie laboratorium -- należy oddać prowadzącemu rozwiązania 4 zadań, z czego co najmniej 3 muszą być oddane w terminie
 • Egzamin składa się z części testowej i teoretycznej (patrz archiwum zadań na dole strony)
 • Na kolokwiach i zadaniowej części egzaminu można mieć jedną kartkę A4 z notatkami
 • Autoryzowana kartka z notatkami

Materiały dla studentów

 • Ćwiczenia i wykłady (spioch)
 • Repozytorium z zadaniami laboratoryjnymi
  # clone the problems repository
  git clone https://github.com/eryxcc/rpis2018
  
 • Wymagane środowisko jest zainstalowane w laboratorium. W razie potrzeby instalacja przez virtualenv/pip:
  python3 -m venv rpis
  # old version of the previous line: pyvenv rpis
  source rpis/bin/activate
  # each of the next 3 lines might take a while
  pip install numpy
  pip install matplotlib
  pip install jupyter
  # after all this you can start by doing
  jupyter notebook
  # next time you need to 
  source rpis/bin/activate
  # this might be worth aliasing
  # and then
  jupyter notebook
  # clone the problems repository
  git clone https://github.com/eryxcc/rpis2018
  
 • Skrypt ze statystyki

Archiwum zadań

Edycja2008200920102011201220172018
Kolokwium PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Kolokwium poprawkowe PDF PDF ? ? PDF PDF PDF
Zadanie zaliczeniowe ? PDF PDF brak PDF 4 4
Test brak PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Egzamin PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Test poprawkowy brak ? ? ? PDF PDF PDF ;)
Egzamin poprawkowy PDF ? ? ? PDF PDF ?

rozwiazanie zadania 2 z kolokwium poprawkowego 2009
Egzamin i test dla NSI 2009/10.

Start

Research

Students

Contests

Gallery

Games & projects

Links

Contact

History