English version  zmień styl strony

© Eryk Kopczyński  strona domowa 

Start

Badania

Studenci

Konkursy

Galeria

Gry/projekty

Linki

Kontakt

Historia

Nauka:

Prawie cała moja kariera akademicka jest związana z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniłem prace magisterskie z matematyki i z informatyki, oraz pracę doktorską z informatyki. Mam stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki UW. Od lutego do lipca 2011 przebywałem w University of Cambridge Computer Laboratory (Exchange Grant z projektu GAMES).

Moje zainteresowania naukowe obejmują gry nieskończone, teorię automatów, logikę (automata theory seminar), geometrię hiperboliczną (wraz z żoną), algorytmikę i programowanie (w szczególności konkursy programistyczne), różnego rodzaju gry (nieskończone, komputerowe, towarzyskie, planszowe, na kartce, karty, RPG itd.), turystykę (rowerowa, górska, naukowa, konkursowa), i sztukę (game design, grafika, wizualizacja danych, fotografia, niestandardowe instrumenty muzyczne).

Zawartość strony:

Na tej stronie są też:Start

Research

Students

Contests

Gallery

Games & projects

Links

Contact

History