Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw
Pomiń menu

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla Tomasza Gogacza i Michała Skrzypczaka

Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2016 dwie równorzędne nagrody Tomaszowi Gogaczowi i Michałowi Skrzypczakowi. Nagroda przyznawana jest młodym polskim naukowcom za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań.

Stypendia NCN dla magistranta oraz doktoranta z matematyki

Dostępne są roczne stypendium dla magistranta oraz trzyletnie stypendium dla doktoranta w projekcie NCN Koncentracja miary.

Szczegółowe informacje o konkursie dla magistratów i doktorantów .

Staże WCNM dla doktorantów

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych ogłasza konkurs o staże dla doktorantów spoza Warszawy. Staże są semestralne. Stażyści są pod opieką mentorów z Wydzialu MIM UW lub Instytutu Matematycznego PAN.

Warunki konkursu i dokładne informacje na temat staży są podane na stronach Centrum: http://www.wcmcs.edu.pl/node/40.

Wnioski konkursowe można składać do 18 listopada 2016 na stronie http://wcmcs.edu.pl/submit-application/phd-internships.

Nagroda dydaktyczna Rektora UW

Jerzy Konarski został jednym z trzech laureatów pierwszej edycji nagrody dydaktycznej Rektora UW.

Mikołaj Bojańczyk laureatem nagrody NCN

Mikołaj Bojańczyk z WMIM otrzymał nagrodę Narodowego Centrum Nauki 2016. Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe. Otrzymał ją w kategorii nauki ścisłe i techniczne.

Dofinansowanie konferencji

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych (WCNM) ogłasza konkurs o dofinansowanie konferencji.

Szczegóły oraz formularz do złożenia wniosku znajdują się na stronie http://wcmcs.edu.pl/submit-application/conferences.

Termin składania wniosków: do 31 października 2016.

Kalendarz

Pojawił się kalendarz semestru zimowego bieżącego roku akademickiego.

Zajęcia dla grup szkolnych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

Remont

Na Wydziale MIM trwa remont. W związku z tym niedostępne jest główne wejście znajdujące się pośrodku budynku.

Czynne są wejścia w wieży południowej (cały dzień) oraz w wieży północnej (w godz. 7:45-16:00). Portiernia znajduje się przy pierwszym z tych wejść. Telefony na portiernię to 55 44 000 oraz 663 226 168.

Wyszukiwarka

Najczęściej szukane strony
Kapitał Ludzki Innowacyjna Gospodarka Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Europejski Fundusz Społeczny

KNOW - wcmcs.edu.plStudia matematyczne na Wydziale MIM
zdobyły pierwsze miejsce
w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe projekty badawczo-rozwojowe:

USOS

Inne projekty rozwijane na Wydziale: