Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw
Pomiń menu

Konkurs dla doktorantów

Projekt badawczy ERC TOTAL ogłasza konkurs dla doktorantów zainteresowanych tematyką projektu: algorytmy aproksymacyjne i FPT dla problemów NP-trudnych. Termin zgłoszeń do konkursu: 20 września 2016 r.

Konkurs o stypendium dla doktorantów

Projekt badawczy "Genomika Obliczeniowa: Problemy, Algorytmy i Modele" ogłasza konkurs o 2 stypendia dla doktorantów zainteresowanych działalnością badawczą i przygotowaniem rozprawy doktorskiej w dziedzinie związanej z projektem. Termin zgłoszeń do konkursu: 9 września 2016 r.

Zajęcia dla grup szkolnych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza grupy zainteresowanych licealistów na popołudniowe spotkania z matematyką pozaszkolną.

IMC 2016

Czterech studentów naszego Wydziału: Kamil Rychlewicz, Jakub Koncki, Igor Kotrasiński i Dariusz Matlak zdobyło nagrody I stopnia w XXIII Międzynarodowych Zawodach Matematycznych, które odbyły się w dniach 25-31 lipca w Błagojewgradzie.

Seminaria magisterskie

Pojawił się przydział na seminaria magisterskie na rok 2016/17.

Konkurs o stypendium dla doktorantów

Projekt badawczy ,,Nierówności z wagą dla klasycznych operatorów'' ogłasza konkurs o stypendium dla doktorantów zainteresowanych działalnością badawczą i przygotowaniem rozprawy doktorskiej w dziedzinie związanej z projektem. Termin zgłoszeń do konkursu: 11 września 2016 r.

Remont

Na Wydziale MIM trwa remont. W związku z tym niedostępne jest główne wejście znajdujące się pośrodku budynku.

Czynne są wejścia w wieży południowej (cały dzień) oraz w wieży północnej (w godz. 7:45-16:00). Portiernia znajduje się przy pierwszym z tych wejść. Telefony na portiernię to 55 44 000 oraz 663 226 168.

Sekcja Obsługi Badań została tymczasowo przeniesiona do pokoju 4050.

Wyszukiwarka

Najczęściej szukane strony
Kapitał Ludzki Innowacyjna Gospodarka Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Europejski Fundusz Społeczny

KNOW - wcmcs.edu.plStudia matematyczne na Wydziale MIM
zdobyły pierwsze miejsce
w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe projekty badawczo-rozwojowe:

USOS

Inne projekty rozwijane na Wydziale: