Uniwersytet Warszawski University of Warsaw

Konkurs - staże dla doktorantów spoza Warszawy

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych ogłasza konkurs o staże doktorskie dla doktorantów spoza Warszawy. Warunki konkursu i informacje na temat staży są podane na stronach Centrum.

Wnioski konkursowe można składać do 15 listopada 2014.

Konkursy na stanowiska profesorskie

Dziekan Wydziału MIM ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego i dwa konkursy na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Termin zgłoszeń upływa 7 listopada.

Konkurs o dofinansowanie konferencji

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych ogłasza konkurs o dofinansowanie spotkań naukowych współorganizowanych przez jednostki Centrum, to jest Wydział MIM UW i Instytut Matematyczny PAN, w roku kalendarzowym 2015.

Wnioski konkursowe można składać do 31 października 2014.

Wyszukiwarka

Najczęściej szukane strony

KNOW - wcmcs.edu.pl

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Narodowe projekty badawczo-rozwojowe:

Inne projekty rozwijane na Wydziale: