Uniwersytet Warszawski University of Warsaw

Konkursy na stanowiska profesorskie

Dziekan Wydziału MIM ogłasza dwa konkursy na stanowisko profesora zwyczajnego oraz dwa na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Termin zgłoszeń upływa 10 lutego.

Stanowiska naukowo-dydaktyczne WCNM

Trwa nabór w konkursie o specjalne stanowiska naukowo-dydaktyczne Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych. Konkurs jest skierowany do osób, które otrzymały doktorat w instytucjach WCNM lub są w nich aktualnie zatrudnione. Termina składania wniosków: 31 stycznia.

Doktoraty w MISMaP

Trwa nabór interdyscyplinarnych tematów prac doktorskich do realizacji w Kolegium MISMaP. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego.

Wyszukiwarka

Najczęściej szukane strony

KNOW - wcmcs.edu.pl

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Narodowe projekty badawczo-rozwojowe:

Inne projekty rozwijane na Wydziale: