Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw
Pomiń menu

Zjazd Absolwentów UW

W dniach 13–14 maja odbędzie się Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz rejestracji.

Wykład z cyklu "Po co nam matematyka"

W dniu 5.05 o godz. 14.15 w sali 4420 odbędą się dwa krótkie wykłady z kryptografii. Wykładowcami będą wybitni specjaliści z tego zakresu: dr Tomasz Kazana i prof. Stefan Dziembowski.

Semestr Simonsa - geometria algebraiczna

W dniach 18.04-18.06.2016 trwa miniPAGES, Semestr Simonsa w Centrum Banacha. Tematyka semestru to Geometria Algebraiczna i zahaczające tematy z Geometrii Różniczkowej. Większość wykładów odbywa się w IMPAN, a część na MIMUW. Niektóre wykłady są to "wykłady wstępne" i są one dostępne też dla niespecjalistów i studentów.

Stypendia

Dostępne są dwa stypendia magistranckie i jedno stypendium doktoranckie w projekcie Opóźnienia czasowe w stochastycznych modelach biologicznych. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 20 maja.

Nagroda Główna PTM

Jan Okniński otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl dziewiętnastu prac i monografii z zakresu teorii pierścieni nieprzemiennych, teorii grup i półgrup oraz algebraicznych aspektów równania Yanga-Baxtera.

Krzysztof Oleszkiewicz laureatem Nagrody IMPAN

Krzysztof Oleszkiewicz otrzymał tegoroczną Nagrodę Naukową Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia w teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowaniach.

Semestr Simonsa z Równań Różniczkowych Cząstkowych

W Centrum Banacha organizowany będzie semestr Simonsa CrossFields PDEs w terminie grudzień 2016 - marzec 2017. Organizatorami semestru są: Eduard Feireisl (Academy of Sciences of the Czech Republic), Piotr Gwiazda (IMPAN/MIMUW), Piotr B. Mucha (MIMUW), oraz Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (MIMUW).

Tematyka semestru obejmuje:

  • równania Eulera,
  • równania Naviera-Stokesa,
  • przepływy wieloskalowe,
  • teorię kinetyczną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia strony http://crossfields.impan.pl/

Dariusz Wrzosek laureatem Nagrody PTM

Dariusz Wrzosek otrzymał Nagrodę Główną PTM im Hugona Steinhausa za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki.

Rekrutacja na studia doktoranckie

Otwarty został konkurs o stypendia doktoranckie Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych (wspólny konkurs IMPAN i MIMUW) oraz o stypendia ustawowe (MIMUW).

Dokumenty należy składać do 6 maja br. elektronicznie pod adresem http://wcmcs.edu.pl/submit-application/admissions-fellowships.

Obydwa typy stypendiów będą przyznawane na podstawie wspólnego postępowania konkursowego. Szczegółowe informacje na temat egzaminu wstępnego dostępne są na stronie http://wcmcs.edu.pl/node/38

Wyszukiwarka

Najczęściej szukane strony
Kapitał Ludzki Innowacyjna Gospodarka Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Europejski Fundusz Społeczny

KNOW - wcmcs.edu.plStudia matematyczne na Wydziale MIM
zdobyły pierwsze miejsce
w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe projekty badawczo-rozwojowe:

USOS

Inne projekty rozwijane na Wydziale: