Zmień styl strony | index | English

strona domowa © Eryk Kopczyński

Prowadzone dotychczas zajęcia: (w przypadku zajęć w roku akademickim n/n+1 jako rok podaję n, nawet dla zajęć w semestrze letnim) My courses: (for the courses in the summer semester of n/n+1, the year is given as n, even though these physically happen in year n+1) W przeszłości:
Konsultacje: najlepiej się umówić e-mailem, wtedy postaram się znaleźć termin dogodny dla obu stron. Prawdopodobnie byłby to poniedziałek, środa, lub piątek. Propozycje prac magisterskich: patrz tutaj

Oceń prowadzącego