Data Mining

Plan wykładów

 • Wykład 1: Wprowadzenie (slajdy)
 • Wykład 2+3: Analiza danych transakcyjnych i reguły asocjacyjne; algorytmy odkrywania reguł asocjacyjnych: Apriori, AprioriTid, FP-tree. (slajdy)
 • Wykład 4: Problem klasyfikacji: Metody kNN, Naive Bayes, sieci Bayesowskie. Metody oceniania klasyfikatorów (slajdy)
 • Wykład 5: Miara entropii, Drzewo decyzyjne (slajdy)
 • Wykład 6: Drzewo decyzyjne dla dużych zbiorów danych (slajdy)
 • Wykład 7: Problem klastrowania (slajdy)
 • Wykład 8: klastrowania dużych zbiorów danych (slajdy)
 • Wykład 9: Teoria uczenia się: (colt.pdf)
 • Wykład 10: Wzorce, klasyfikacja zbiorem reguł w dużych zbiorach danych (slajdy)
 • Wykład 11: Metody przygotowywania danych (slajdy)
 • Wykład 12: Wzorce czasowe i sekwencyjne (slajdy)
 • Wykład 13: Ukryty model Markowa (slajdy)
 • Wykład 14: OLAP i Data mining (slajdy)
 • Wykład 15: Web mining i text mining (slajdy);

Zaliczenie

Ocena końcowa jest liczona według sumy uzyskanych punktów z projektu i z egzaminu.

Egzamin

Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 10 Czerwca 2009 o godzinie 14:15 w sali 2070.

Przykładowe zadania egzaminacyjne

 

[Home] [About me] [Research] [Teaching] [Data Mining] [Systemy Decyzyjne] [Private]