Systemy Decyzyjne
Wykład fakultatywny - semestr zimowy, rok akademicki 2009 - 2010.
Prowadzący: Nguyen Hung Son. Adres kontaktowy: son[at]mimuw[.]edu[.]pl


Plan zajęć w roku 2009/2010

 

1

6 Październik: Wprowadzenie do systemów decyzyjnych (slajdy w PDF)

8 Październik: Klasyfikator Naive Bayes (cw1). System WEKA

2

13 Październik: Klasyfikatory kNN, Naive Bayes. Ocena klasyfikatorów(slajdy w PDF).

15 Październik: Ocena klasyfikatorów krzywą ROC

3

20 Październik: Drzewo decyzyjne (slajdy w PDF)

22 Październik: Drzewo decyzyjne w systemie WEKA. Właściwości miary rozróżnialności i entropii

4

27 Październik: Sieci neuronowe(slajdy w PDF).

29 Październik: Algorytm genetyczny

5

3 Listopada: Wstęp do teorii zbiorów przybliżonych.Wnioskowanie Boolowskie i zastosowanie w problemie szukania reduktów (slajdy w PDF).

5 Listopada: System R (Andrzej Janusz)

6

10 Listopada: Klasyfikator regułowy (slajdy w PDF).

12 Listopada: System RSES

7

17 Listopada: Problem dyskretyzacji (slajdy w PDF).

19 Listopada: Funkcje Boolowskie Heurystyczne metody dla problemu reduktów

8

24 Listopada: Wprowadzenie do teorii uczenia się: Wyuczalność pojęć, (slajdy w PDF). Algorytmy typu PAC.

26 Listopada: Problem grupowania wartości symbolicznych (slajdy1, slajdy2 w poscripcie).

9

1 Grudnia: Wymiar Vapnika-Chervonenkisa. Fundamentalne twierdzenia w teorii uczenia się (slajdy w PDF).

3 Grudnia: Obliczenie wymiaru VC dla różnych przestrzeni

10

8 Grudnia: Metoda wektorów podpierających - część pierwsza (slajdy w PDF)

10 Grudnia: Omówienie projektu zaliczeniowy.

11

15 Grudnia: Metody boosting i bagging (slajdy w PDF)(dodatkowe materiały można pobrać ze strony www.boosting.org)

17 Grudnia: Boosting w systemie Weka.

12

5 Stycznia: Sterowanie rozmyte (slajdy w PDF).

7 Stycznia: Sterowanie rozmyte

13

12 Stycznia: Ukryty Model Markowa (slajdy w PDF)

14 Stycznia: Algorytm Viterbiego

14

19 Stycznia: Uwagi na tematy metod boosting i wektorów podpierających

21 Stycznia: Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Projekt zaliczeniowy:

[Home] [About me] [Research] [Teaching] [Data Mining] [Systemy Decyzyjne] [Private]