dr Marta Szumańska
adiunkt
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
pokój 5390
email: m.szumanska "at" mimuw "kropka" edu "kropka" pl
telefon: (022)5544539

Materiały uzupełniające do ćwiczeń z AMI.2
Twierdzenia o wartosci sredniej - zadania
Twierdzenia o wartosci sredniej - wskazówki do zadań
Twierdzenia o wartosci sredniej - rozwiązania wybranych zadań
Zadania związane z zastosowaniem reguły de l'Hospitala (i nie tylko)
de l'Hospital wskazówki do zadań
notatki z naszego spotkania online dot. de'lHospitala
Wypukłość funkcji różniczkowalnych i rozmaite nierówności
Wzór Taylora - zadania
Badanie zbieżności jednostajnej ciągów funkcyjnych
Garść pytań do przemyślenia dotyczących zbieżności jednostajnej.
Zbieżność jednostajna szeregów — zadania
Własności analityczne sum szeregów — zadania
Jeszcze kilka zadań dotyczących zbieżności jednostajnej szeregów
Test — praca domowa na piątek 24 kwietnia
Szeregi potęgowe - zadania (lista poszerzona)
Twierdzenie Arzeli-Ascolliego - zadania
Całki nieoznaczone cz. I
Całki nieoznaczone cz. II oraz całka Newtona cz. I
Całka oznaczona
Sumy Riemanna, całkowalność w sensie Riemanna
Całka niewłaściwa
Prace domowe pisemne
Praca domowa na 17 marca (poprawiony plik)
Praca domowa na 5 kwietnia
Praca domowa na 7 maja
Praca domowa na 3 czerwca