dr Marta Szumańska
adiunkt
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
pokój 5390
email: m.szumanska "at" mimuw "kropka" edu "kropka" pl
telefon: (022)5544539

Klasa 1U - materiały uzupełniające do lekcji
Relacje równoważności - przykłady i zadania
Wektory - zadania treningowe
Klasa 2U - materiały uzupełniającedo lekcji
Zadania powtórzeniowe przed klasówką 30 X
zasady rozwiązywania i oceniania klasówki domowej
Klasówka domowa - zadania