dr Marta Szumańska
adiunkt
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
pokój 5390
email: m.szumanska "at" mimuw "kropka" edu "kropka" pl
telefon: (022)5544539

Klasa 1U - materiały uzupełniające do lekcji
Relacje równoważności - przykłady i zadania
Podstawowe własności działań na wektorach
Wektory - zadanka
Wektory - zadania treningowe
Funkcje trygonometryczne - zadania
Wzory redukcyjne - zadania
Materiały do ćwiczeń z Analizy Funkcjonalnej I
zestaw I z ćwiczeń
zestaw II z ćwiczeń
zestaw IV z ćwiczeń
zestaw V z ćwiczeń
zestaw VI z ćwiczeń
zestaw VII z ćwiczeń i zadania z ostatniej kartkówki
Zadania przygotowawcze do kartkówki
Zadania przygotowawcze do drugiej kartkówki
Zestaw zadań domowych