dr Marta Szumańska
adiunkt
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
pokój 5390
email: m.szumanska "at" mimuw "kropka" edu "kropka" pl
telefon: (022)5544539

Klasa 1U - materiały uzupełniające do lekcji
Podstawowe własności działań na wektorach
Wektory - zadanka
Wektory - zadania treningowe
Funkcje trygonometryczne - zadania
Wzory redukcyjne - zadania
Trygomonometria - zadania powtórzeniowe (wersja poprawiona)
Iloczyn skalarny i podstawy geometrii analitycznej - zadania
Materiały do ćwiczeń z Analizy Matematycznej I
zestaw I - wypukłość
zestaw II - różniczkowalność funkcji
zestaw III - zastosowania rachunku różniczkowego
zestaw VI - zbieżność jednostajna - test
rozwiązania zadań z testu
zestaw VIII - szeregi potęgowe
zestaw dodatkowy - twierdzenie Arzeli-Ascoliego
całki niewłaściwe - zadania
zadania domowe - seria I
zadania domowe - seria II
zadania domowe - seria III