Analiza Matematyczna 1.1, 2012

AM2.1*, semestr zimowy, 2018
Wykłady odbywają się we wtorki i w piątki, od 12:15 do 14:00, w oba dni w sali 5860.

Zasady zaliczania

  • Kolokwium - 30 punktów,
  • ocena z ćwiczeń, obejmująca m. in. zadania domowe i aktywność - maksymalnie 30 punktów.
  • Egzamin pisemny - 30 punktów,
W sumie można zdobyć 100 punktów. A potem i tak będzie egzamin ustny dla wszystkich.

Notatki z wykładu

Notatki z poprzednich wykładów uzupełnię w najbliższych dniach - na razie
Wykład z 2.10
Wykład z 12.10
Wykład z 16.10
Wykład z 19.10
Wykłady z 23. i 26.10
Pierwszy wykład o funkcji uwikłanej (pod moją nieobecność)
Drugi wykład o funkcji uwikłanej (pod moją nieobecność)
Wykłady z 20. i 23.11
Wykład z 27.11
Wykłady z 29. i 30.11
Wykład z 4.12
Początki teorii miary (wykład z 7.12) wyłożyłem według moich notatek sprzed dwóch lat, strony 1-19.
Wykłady z 11. i 13.12
Wykład z 14.12 i 18.12
Wykład z 21.12 i 8.1
Wykłady z 11.1, 15.1 i początek 17.1
Dalszy ciąg wykładu z 17.1 i wykład z 18.1
Wykład z 22.1
Wykłady z 24. i 25.1


Kolokwium domowe


Zasady: Z 10 zadan należy wybrać 6 i przynieść rozwiązania osobiście bądź przesłać emailem rozwiązania do wtorku, 11 grudnia, do godziny 14:15. Rozwiązania zostaną ocenione w skali 0-10 punktów, następnie dla zadania nr n, n=1,..., 10, wyznaczymy współczynnik trudności Wn, zgodnie z wzorem

Wn = 2 − min{ 1, 10·(suma wszystkich punktów za zadanie n) ⁄ (suma wszystkich punktów w kolokwium)}

i ostateczną liczbę punktów za zadanie n wyznaczymy, mnożąc punkty za to zadanie przez współczynnik Wn. Jeżeli ktoś z Państwa rozwiąże i odda więcej niż 6 zadań, wybierzemy z nich 6 najlepszych (po skorygowaniu współczynnikiem trudności), a o nadwyżce punktów za nieuwzględnione zadania będziemy w jakiś sposób pamiętać.