dr Piotr Krzyżanowski

Zakład Analizy Numerycznej

Zainteresowania

  • Metody numeryczne i obliczenia naukowe
  • Algorytmy numeryczne dla równań różniczkowych
  • Numeryczna algebra liniowa, ściskanie macierzy
  • Algorytmy równoległe i ich implementacja
  • Metoda dekompozycji obszaru
  • Równania mechaniki płynów: teoria i numeryka
  • Internet jako medium dydaktyczne i HTML

Kontakt

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
Uniwersytet Warszawski,
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa.
E-mail: piotr.krzyzanowski@mimuw.edu.pl
PGP: klucz publiczny
Tel: +48 22 55 44 501
Fax: +48 22 55 44 300

Popularyzacja

Książki i skrypty

Publikacje