polska wersja

english version

My name is Oskar Skibski. I am an Assistant Professor at the Institute of Informatics, University of Warsaw. I do research on coalitional game theory. Currently, I am leading two projects. Sometimes I teach and do popular science. Contact me at oskar.skibski@mimuw.edu.pl or meet me in room 1550. Here is my CV.

Nazywam się Oskar Skibski. Jestem adiunktem w Instytucie Informatyki, Uniwersytetu Warszawskiego. Moje badania dotyczą koalicyjnej teorii gier. Aktualnie kieruję dwoma projektami. Czasem uczę i zajmuję się popularyzacją nauki. Aby się ze mną skontaktować pisz na oskar.skibski@mimuw.edu.pl albo przyjdź do pokoju 1550. Tu jest moje CV.

What's up, Oskar? (recent news)

Co tam, Oskar? (aktualności)

Popular science (science for everyone)

Popularyzacja (nauka dla każdego)

Projects (projects I am leading)

Projekty (projekty którymi kieruję)

#1: Computational Analysis of Applied Weighted Voting Games 2016-2019

Sonata 2015/19/D/ST6/03113, funded by: National Science Center (NCN), Poland
Role: Principal Investigator (PI) @ University of Warsaw, Poland
Other members: Tomasz P. Michalak (Co-investigator)
Amount of funding: 217 320 PLN

#1: Analiza Obliczeniowa Aplikowalnych Gier Głosowania Ważonego 2016-2019

Sonata 2015/19/D/ST6/03113, finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
Rola: Kierownik Projektu (PI) @ Uniwersytet Warszawski, Polska
Inni członkowie: Tomasz P. Michalak (Współwykonawca)
Kwota finansowania: 217 320 PLN

#2: Centrality Measures: from Theory to Applications 2016-2018

Homing/2016-1/7, funded by: Foundation for Polish Science (FNP), Poland
Role: Principal Investigator (PI) @ University of Warsaw, Poland
Other members: Jadwiga Sosnowska (PhD Student), Tomasz Wąs (PhD Student)
Amount of funding: 796 260 PLN

#2: Miary Centralności: od Teorii do Aplikacji 2016-2018

Homing/2016-1/7, finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Rola: Kierownik Projektu (PI) @ Uniwersytet Warszawski, Polska
Inni członkowie: Jadwiga Sosnowska (Doktorantka), Tomasz Wąs (Doktorant)
Kwota finansowania: 796 260 PLN

Research (my publications)

Badania (moje publikacje)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

More:

Więcej:

Teaching (classes I taught)

Dydaktyka (zajęcia które prowadziłem)

* Students' ratings of my classes in a scale from 1 to 7. Ocena moich zajęć w ankietach studenckich w skali od 1 do 7.

Some comments (in polish)

Niektóre komentarze

Nie wyobrażam sobie lepszego prowadzącego, zajęcie, konsultacje na najwyższym poziomie, atmosfera na zajęciach przezabawna ale ilość wiedzy wyniesionej jeszcze większa.
anonimowy student, WPI 2015/16
Za zimno w sali.
anonimowy student, BD 2015/16
Prowadzący jest taki śmieszny, że chodzenie na te zajęcia to była czysta przyjemność.
anonimowy student, BD 2015/16
Bardzo dobre tłumaczenie treści, w razie jakichkolwiek trudności zawsze można było poprosić o pomoc przy rozwiązaniu problemu.