Oskar Skibski, grupa nr 4, sala 2043

Bazy danych 2015/16

Scenariusze do zajęćZasady zaliczenia

Aby zaliczyć laboratorium z Baz Danych trzeba:

Kolokwia będą dwa. Pierwsze będzie z SQL-a i odbędzie się (UWAGA ZMIANA!) dzień po Wszystkich Świętych na piątym laboratorium (9.11.15) (przykładowe zadania: [1], [2], [3]).
Drugie będzie z modelowania i teorii, najprawdopodobniej dzień po Mikołajkach na dziesiątym laboratorium (14.12.15) (przykładowe zadania: [1], [2], [3]).

Ilość punktów możliwych do uzyskania z każdego z kolokwiów będzie taka sama. Progi wymagane na oceny są następujące:

Aby uzyskać wymarzoną ocenę uzyskaną z kolokwium trzeba sumiennie pracować nad projektem zaliczeniowym, którym będzie napisanie aplikacji bazodanowej. Treść zadania zaliczeniowego.
UWAGA! Ostateczny termin oddania projektu zaliczeniowego to 01.02.2016. Nie ma odwołania od tego terminu.

Projekt zaliczeniowy wzmacnia powyższe warunki na uzyskanie oceny:

Inaczej mówiąc, student uzyskuje minimum z oceny za kolokwia i oceny za projekt zaliczeniowy.

Przykład 1: Małgosia uzyskała 80% punktów z kolokwiów. Niestety spóźniła się z oddawanie drugiego i trzeciego etapu zadania o dwa tygodnie (w sumie są to zatem cztery tygodnie). Nie spełniła kryteriów na czwórkę, więc dostaje tróję.

Przykład 2: Jaś uzyskał 55% punktów z kolokwiów. Mimo że oddawał projekt zgodnie z harmonogramem i tak dostanie tróję.


Oskar Skibski (oski@mimuw.edu.pl), Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki