Algorithmic Coalitional Game Theory 2020/21

All materials are on moodle :).


Oskar Skibski (oski@mimuw.edu.pl), Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki