Contact

Email:    monika(at)mimuw.edu.pl

Phone: +48 22 55 44 456
Fax:     +48 22 55 44 300

Affiliation:
University of Warsaw,
Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics,
Institute of Applied Mathematics and Mechanics

ul. Banacha 2
02-097 Warsaw
POLAND

Seminarium monograficzne:

Modelowanie procesów złożonych --- ruch uliczny (1000-1S20MPZ)


Aktualności:


Opis przedmiotu

Współczesne społeczeństwa zmagają się z wieloma problemami cywilizacyjnymi, zaś matematyka i informatyka dysponują ogromnym potencjałem by się z nimi zmierzyć. Zanieczyszczenie powietrza, kryzys klimatyczny, światowa pandemia czy walka z nowotworami to tylko kilka z wyzwań, w których modelowanie matematyczne jest kluczowe dla opracowania skutecznych strategii działania. Podjęcie tych wyzwań wykracza poza wąskie dziedziny badawcze i wymaga interdyscyplinarnego wysiłku. W szczególności niezbędne jest utworzenie efektywnego połączenia pomiędzy teoretycznym/matematycznym aspektem opisu problemu np. przy użyciu równań różniczkowych czy teorii gier, a namacalnym wynikiem analizy opartym o dane, algorytmy i programowanie.


Na naszym seminarium pochylimy się nad istotnym aktualnym problemem poczynając od 1. zidentyfikowania problemu i wstępnej oceny jego złożoności, poprzez 2. modelowanie matematyczne, i dalej do 3. wyboru adekwatnej metodyki i implementacji komputerowej, by zakończyć 4. analizą wyników i zaproponowaniem możliwych usprawnień.


Taki schemat wymaga zestawienia umiejętności, które w akademickim curriculum są zwyczajowo rozwijane na niepowiązanych kursach. Dlatego też zapraszamy na nasze seminarium tych, którzy:Skupimy się na problematyce ruchu drogowego. Wydajność tego ruchu wiąże się z szeregiem wyzwań, które wykraczają poza najprostsze zadanie skrócenia czasu przejazdu poszczególnych użytkowników tory drogowe i codzienne korki w godzinach szczytu w znaczącym stopniu wpływają na jakość powietrza, wskaźniki ekonomiczne, bezpieczeństwo i nastroje społeczne. Jednym z kluczowych problemów zarządzania ruchem jest postawa samych kierowców, którzy podążają za egoistycznym celem optymalizacji ich własnego przejazdu bez wzięcia pod uwagę szerszych aspektów ruchu drogowego. Strategie kolektywne mogą znacząco poprawić całkowity przepływ ruchu. W niedalekiej przyszłości samochody autonomiczne dołączą do ruchu publicznego. Ich inteligentne i kolektywne zachowanie oferuje nowe możliwości usprawnienia obecnego, nadwyrężonego system. Znaczące usprawnienia można też uzyskać na poziomie infrastruktury za pomocą zaskakujących decyzji planistycznych, czego przykładem jest tzw. Paradoks Braess’a mówiący o tym, że usunięcie drogi z sieci transportowej może doprowadzić do poprawienia całościowego przepływu samochodów. Istotę tego intrygującego zjawiska można wyjaśnić za pomocą teorii gier. Nie jest to jednak jedynie teoretyczny konstrukt, tylko fenomen zaobserwowany w praktyce, który może pomóc


Literatura:


Efekty kształcenia:

Studenci potrafią: Studenci rozwijają umiejętności pracy w zróżnicowanej grupie, komunikacji i podziału zadań.

Zasady zaliczania:

Od studentów oczekuje się czynnego udziału w zajęciach, studenci zobowiązani są przygotować prezentacje opracowywanego zagadnienia/wyników symulacji/wyników analitycznych oraz końcowy raport z prowadzonych badań.